IscaNews Feedhttp://www.iscanews.ir/rss.aspxSamasystem.irIscaNews761782http://www.iscanews.ir/news/761782نمایشی درباره روی کار آمدن هیتلر/امیر دژاکام:برشت توصیه می کند از موسیقی شناخته شده برای مردم استفاده شودامیر دژاکام معتقد است: یکی از مزایای حضور دانشجویان در کارهای اساتید دانشگاه این است که بچه های دانشجو وقتی که با معلمشان کار می کنند فرصتی شغلی و کاری برایشان ایجاد می شود.2017-04-29T09:51:00+04:30