درخشش دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی 2019 شانگهای

چهارشنبه 5 تیر 1398 - 16:27
کد مطلب: 1009415
رتبه بندی دانشگاه ها

برخی دانشگاه‌های کشور در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۱۹ شانگهای توانسته‌اند رتبه خوبی را کسب کنند.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹ شانگ‌های امروز ۲۶ ژوئن توسط مشاوران این نظام رتبه بندی منتشر شد.

دانشگاه‌های برتر هر موضوع در جدول رتبه بندی اعلام شده‌اند؛ این جدول نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا در ۳۵ موضوع در رتبه‌های اول حضور دارند و پس از آن دانشگاه‌های چینی در ۱۱ موضوع در میان برترین‌ها هستند.

بهترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه هاروارد از آمریکاست که در ۱۴ موضوع در رتبه اول قرار دارد، این دانشگاه در هفت مورد از موضوعات اجتماعی، سه مورد از علوم پزشکی، ۲ مورد از علوم حیاتی و ۲ مورد از علوم مهندسی در رده اول قرار دارد.

پس از آن انستیتو فناوری ماساچوست MIT در پنج موضوع در رده اول است که چهار مورد آن موضوع مهندسی است، سایر دانشگاه‌هایی که در بیش از یک رتبه بندی موضوعی در رده اول قرار دارند شامل دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو در بولدر از ایالات متحده و دانشگاه فناوری Nanyang از سنگاپور است.

بر اساس این رتبه‌بندی در بخش علوم طبیعی در رشته ریاضی از کشورمان، دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰ قرار دارند، در رشته فیزیک، دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰، دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰؛ در رشته شیمی، دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏‬ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰، دانشگاه یاسوج در رده ۴۰۱-۵۰۰؛ در رشته علوم زمین، دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰، دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰ و‏‬ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰؛ در رشته بوم شناسی، دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰ و دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰؛ در رشته علوم جو، دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰ و دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰ قرار دارند.

در بخش علوم فنی و مهندسی نیز در رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد در رده ۳۶، ‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۰۱-۱۵۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۱۰۱-۱۵۰، ‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰، ‏‬ دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰، دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه کاشان در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏‬ دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه بوعلی سینا در رده ۳۰۱-۴۰۰ و‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۳۰۱-۴۰۰ قرار دارند.

در بخش علوم فنی و مهندسی در رشته مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰، دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰، ‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۳۰۱-۴۰۰، ‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۴۰۱-۵۰۰، ‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۴۰۱-۵۰۰، ‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰، دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰ و دانشگاه کاشان در رده ۴۰۱-۵۰۰ قرار دارند.

در رشته اتوماسیون و کنترل نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۵۱-۲۰۰، ‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰، ‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۱۵۱-۲۰۰ و‏‬ دانشگاه تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰ قرار دارند.

در رشته مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰، ‏‬‏‬ ‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰ و دانشگاه تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰ قرار دارند.

در زمینه ابزار علم و فناوری، دانشگاه آزاد در رده ۳۳، ‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۳۶، دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰ و دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰ قرار دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰ و دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰ قرار دارند.

در رشته علوم کامپیوتر و مهندسی، دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰، دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰ و دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰ قرار دارند.

در رشته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد در رده ۵۱ - ۷۵، دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰، دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰، دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰ و‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰ قرار دارند.

در رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد در رده ۳۷، ‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۷۶-۱۰۰، دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰، دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۰۱-۱۵۱، ‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۱۵۱ - ۲۰۰، ‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰، ‏ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰، دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۳۰۱-۴۰۰، ‏‬ دانشگاه کاشان در رده ۳۰۱-۴۰۰، دانشگاه یاسوج در رده ۳۰۱-۴۰۰، ‏‬ دانشگاه بوعلی سینا در رده ۴۰۱-۵۰۰، ‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در رده ۴۰۱-۵۰۰، ‏‬ دانشگاه رازی کرمانشاه در رده ۴۰۱-۵۰۰، دانشگاه سمنان در رده ۴۰۱-۵۰۰، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰ و دانشگاه اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰ قرار دارند.

همچنین در رشته علوم نانو و فناوری نانو، دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱– ۴۰۰، دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰ و دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰ قرار دارند.

در رشته مهندسی دریایی / اقیانوس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۸ قرار دارند و علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰، دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰، دانشگاه آزاد در رده ۱۰۱-۱۵۰ و دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱ - ۲۰۰ قرار دارند.

براساس این گزارش، رتبه‌بندی بیش از ۱۷۰۰ دانشگاه از ۸۶ کشور و منطقه در این جدول منتشر شده است که ۱۹ هزار و ۱۹۱ بار در جدول لیگ قرار دارند.

دانشگاه‌های ایالات متحده چهار هزار و ۸۰۸ بار در لیگ حضور دارند؛ به دنبال آن دانشگاه‌های چینی (۲۴۵۱ بار) و دانشگاه‌های انگلستان (۱۵۵۴ بار) در جدول شانگ‌های حضور دارند.

انتهای پیام/

321 / 31

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار