صادرات فناوری و دانش‌ فنی روانکارهای ایرانی به ۱۶ کشور دنیا