رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور:

تمامی استان‌ها به سامانه سمپ متصل خواهند شد

پنج‌شنبه 16 آبان 1398 - 22:40