براساس رتبه‌بندی سال 2020 پایگاه علمی تایمز؛

حضور چشمگیر دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های مختلف علمی بین برترین‌های جهان

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 15:20
کد مطلب: 1044326
تایمز

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه‌های ایران توانستند در ۱۰ حوزه موضوعی بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام حضور دانشگاه‌های ایران درباره حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تایمز اظهار کرد: از بین ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه‌بندی تایمز اعلام کرده دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۱۰ حوزه موضوعی پزشکی ، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، روانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند. این حوزه‌های موضوعی شامل مهندسی و فناوری، علوم زیستی، علوم فیزیکی هنر و علوم انسانی، پزشکی، اقتصاد و تجارت، علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و حقوق است.

وی افزود: رتبه‌بندی موضوعی تایمز نیز براساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه‌بندی جهانی تایمز انجام می‌شود؛ اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می‌شود و رتبه‌های اعلام شده توسط این رتبه‌بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می‌دهد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران در حوزه‌های آموزش با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و علوم انسانی با رتبه ۴۰۱+، علوم اجتماعی با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ و روانشناسی با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر جهان در این حوزه‌هاست.

دهقانی افزود: در حوزه اقتصاد و تجارت چهار دانشگاه از ایران بین ۶۳۲ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه علم و صنعت ایران با بازه رتبه‌ای ۳۰۰-۲۵۱ رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ رتبه دوم و دانشگاه اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای +۵۰۱ رتبه سوم را در جمع دانشگاه‌های برتر جهان دارا هستند.

رئیس ISC گفت: در حوزه پزشکی از ایران ۹ دانشگاه در میان ۷۷۵ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ در بین دانشگاه‌های ایرانی رتبه نخست را دارد و در رتبه‌های بعدی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شاهد با رتبه +۶۰۱ در بین دانشگاه‌های برتر قرار دارند.

دهقانی افزود: در حوزه علوم زیستی ۱۴ دانشگاه از ایران در بین ۸۲۱ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از آن، دانشگاه‌های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهرکرد، شیراز، تبریز، تهران، شهید چمران اهواز و ارومیه با بازه رتبه‌ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می‌شوند.

وی بیان کرد: در حوزه علوم فیزیکی ۳۱ دانشگاه از ایران در میان هزار و ۵۴ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه یاسوج با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه کاشان با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه‌های ایران به ترتیب در رتبه اول و دوم و سوم قرار دارند.

دهقانی یادآور شد: دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه‌های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، صنعتی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه سمنان، شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شیراز، تبریز و تهران با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ و دانشگاه‌های الزهرا (س)، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، ارومیه، یزد و زنجان با بازه رتبه‌ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

رئیس ISC خاطرنشان کرد: در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در بین ۷۴۹ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه‌ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و شیراز با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه‌های تبریز و شهید بهشتی با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه‌های فردوسی مشهد، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.

وی افزود: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۳۳ دانشگاه از ایران در بین هزار و هشت دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شوند که دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۲۵۰-۲۰۱ رتبه اول و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبه‌ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه‌های ایران رتبه دوم را در این حوزه دارند.

دهقانی در پایان گفت: دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، کاشان، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، مازندران و شهرکرد با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه‌های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان و سمنان با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه‌های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز، ارومیه و زنجان با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ و در نهایت دانشگاه‌های بیرجند، اصفهان، شاهد، شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می‌شوند.

گفتنی است؛ یکی از رتبه‌بندی‌های مهمی که رتبه‌بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می‌دهد، ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است. این رتبه‌بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌های برتر جهان را معرفی می‌کند.

انتهای پیام/

168 / 320

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار