تغییرنگرش قضات به موضوع حبس موجب کاهش جمعیت کیفری زندان ها می شود

سه‌شنبه 1 دی 1394 - 15:48
کد مطلب: 566571
عباس جعفری دولت آبادی

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به نقش مدیران قضایی و استفاده از ظرفیت های قانونی، بازدید و نظارت سرپرستان دادسراها گفت: تغییردیدگاه قضات به موضوع حبس از جمله راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از ایرنا عباس جعفری دولت آبادی در جلسه ویژه بررسی راهکارهای کاهش جمعیت زندان ها با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران با تاکیدبر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها، در خصوص عوامل موثر در افزایش زندانیان، به تمایل قضات بر صدور قرارهای منجر به بازداشت به ویژه در پایان وقت اداری و سخت گیری در پذیرش کفیل و وثیقه گذار اشاره کرد.
او استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین از جمله آزادی مشروط ، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، عفو و مانند آن را مهم و تاثیرگذار دانست.
دادستان تهران با استناد به سند چشم انداز، کاهش تعداد زندانیان را سیاست رسمی کشور دانست و در توجیه این سیاست، وضعیت زندان ها و امکانات موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: افزایش مستمر جمعیت کیفری زندان ها ضمن قابل پذیرش نبودن، شایسته یک کشور اسلامی نیست.
جعفری دولت آبادی در احصاء راهکارهای کاهش جمعیت کیفری به مواردی از جمله لزوم رسیدگی به وضعیت متهمان بلاتکلیف، نظارت سرپرستان بر محکومان و متهمان، ارتباط مستقیم بین زندان و مراجع قضایی با استفاده از فن آوری های نوین از جمله ویدئو کنفرانس در برقراری ارتباط تصویری میان قاضی با زندانی، نظارت بر صدور قرارهای تامین کیفری، تغییر دیدگاه قضات از طریق آموزش و برگزاری همایش هایی در این راستا و حذف رویه های خلاف قانون از جمله احضار مشتکی عنه قبل از تحصیل و جمع آوری ادله اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد: اتخاذ این راهکارها به معنای رها نمودن مجرمان حرفه ای و مرتکبان جرایم مهم در جامعه و آزادی بدون جهت آن ها از زندان نیست.
جعفری دولت آبادی گفت: راهکارهای مذکور باید در مورد مجرمان اتفاقی و مرتکبان جرایم خرد و مرتبط با تحولات و آسیب های اجتماعی اتخاذ شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از جمله اقدامات انجام شده در دادسرای عمومی تهران در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها را شامل تشکیل شعب ویژه زندانی دار در اجرای احکام نواحی دادسرا، برقراری بازدیدهای نوبه ای قضات و سرپرستان از زندان ها، تشکیل دوایر نظارت بر زندان ها تحت نظر مستقیم دادستان، برگزاری جلسات ماهانه با معاونان دادستان و سرپرستان دوایر نظارت و قضات شعب ویژه به منظور بررسی مشکلات، انتقال تجربیات و ارائه ی راهکار و هم چنین ایجاد رویه های واحد در اعطای مرخصی و نظایر آن عنوان کرد.
در این جلسه همچنین معاونان دادستان و دادستان های شهرستان ها به ارائه نظرات خود در این زمینه پرداختند.
لزوم برقراری ارتباط سیستمی بین زندان و مراجع قضایی، تقویت شعب ویژه زندانیان، اصلاح قانون مجازات اسلامی و حبس زدایی از برخی قوانین کیفری و تعدیل رویکرد حبس گرایی، تاسیس اردوگاه های نگه داری محکومین مواد مخدر، توجه به نقش ضابطان و صدور قرارهای تامین متناسب کیفری و انجام وظایف مرتبط با زندانیان توسط مدیران زندان ها از جمله پیشنهادات قضات حاضر در جلسه بود.

105105

20 / 20
کد خبر: 566571 0 0