دوا و درمان از سال ۹۲ تاکنون چقدر گران شده است/ بررسی میزان افزایش تعرفه های پزشکی طی 4 سال اخیر

جمعه 28 خرداد 1395 - 08:00
کد مطلب: 653262
آموزش پزشکی

بر اساس آماری که  معاون اول رییس جمهور  اعلا م کرد تعرفه‌های خدماتی و درمانی نسبت به سال گذشته در بخش دولتی به طور میانگین  13.08 درصد و در بخش خصوصی به طور میانگین با رشد 17.4 افزایش داشته است.

نیوشا یعقوبی: 23 خرداد ماه بود که معاون اول رئیس جمهوری اسحاق جهانگیری ، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و غیردولتی سال 1395 را برای اجرا ابلاغ کرد. تعرفه‌های قطعی خدمات تشخیصی و درمانی سال 95 در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی در چارچوب مصوبه 9 خرداد ماه هیات وزیران به صورت رسمی در تاریخ 20 خرداد از سوی دولت اعلام و جزییات آن نیز بررسی شد. اما از سال 92 تاکنون که دولت یازدهم خدمات درمانی را قیمت گذاری کرده است، چقدر نرخ های دوا و دکتر گران شده است؟

تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی به شرح زیر است:

تعرفه خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی

1395

1394

1393

1392

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار

10600 تومان

9200 تومان

8000 تومان

5300 تومان

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و MD-phD

13200 تومان

11500 تومان

10000 تومان

6150 تومان

ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

16000 تومان

13800 تومان

12000 تومان

6700 تومان

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

19000 تومان

16600 تومان

14400 تومان

7500 تومان

کارشناس ارشد پروانه دار

9000 تومان

7800 تومان

6500 تومان

-

کارشناس پروانه دار

7350 تومان

6400 تومان

5600 تومان

-

افزایش درصدی تعرفه ها نسبت به سال گذشته در نمودار و جدول زیر قابل مشاهده است:

تغییرات درصدی تعرفه ها در بخض دولتی در سال های 94-94 و 93-94 و 95-93

95-94

94-93

95-93

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار

13.2 درصد

13.04 درصد

24.52 درصد

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و MD-phD

12.8 درصد

13.04 درصد

24.24 درصد

ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

13.7 درصد

10.86 درصد

25 درصد

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

12.6 درصد

13.25 درصد

24.21 درصد

کارشناس ارشد پروانه دار

13.3 درصد

16.66 درصد

27.77 درصد

کارشناس پروانه دار

12.9 درصد

12.50 درصد

23.80 درصد

به گزارش ایسکانیوز؛ با توجه به تعرفه‌های خدماتی و درمانی در سال 95 و مقایسه آن با سال گذشته می توان دریافت تعرفه ها به طور میانگین 13.08 درصد در بخش دولتی افزایش داشته است.همچنین با مقایسه تعرفه های سال 93 و 94 می توان دریافت تعرفه ها در بخش دولتی در سال 94 به طور میانگین 13.22 درصد نسبت به سال 93 افزایش یافته است . همچنین تعرفه های سال 95 نسبت به سال 93 به طور میانگین با رشد 24.92 درصدی روبرو بوده است. حق‌العلاج پزشکان در هر سه بخش دولتی، خصوصی پنج درصد رشد داشته است یعنی در بخش خصوصی از 38 به 40 هزار تومان و در بخش دولتی از 8800 به 9240 تومان افزایش یافته است.

همچنین با توجه به تعرفه خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی در بخش ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار و مقایسه آن با سال گذشته می توان دریافت که ویزیت ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار 1400 تومان ، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و MD-phD 1700 تومان ، ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی 2200 تومان، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 2400 تومان، کارشناس ارشد پروانه دار 1200 تومان و کارشناس پروانه دار 950 تومان افزایش داشته است. همچنین ضریب تعرفه دندانپزشکی در بخش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 95، 520 تومان و در سال 94، 450 تومان بوده است.

بستری شدن در یک بیمارستان دولتی شبی چند؟

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی طی 4 سال گذشته به شرح زیر است:

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های دولتی در سال 95 (ارقام: هزار ریال )

نوع تخت

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخشPostCCU

تخت بخش C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU

تخت بخشBICU

یک

664ر2

998ر1

332ر1

300

666

932

702ر4

332ر1

424ر2

090ر3

180ر6

797ر6

دو

131ر2

598ر1

066ر1

240

533

746

762ر3

066ر1

939ر1

472ر2

944ر4

438ر5

سه

598ر1

199ر1

799

180

400

559

821ر2

799

454ر1

854ر1

708ر3

078ر4

چهار

066ر1

799

533

120

266

373

1,881

533

970

236ر1

472ر2

719ر2

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های دولتی سال 94 (ارقام: هزار ریال)

نوع تخت

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخشPostCCU

تخت بخش C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU

تخت بخشBICU

یک

2166

1625

1083

244

542

758

3823

1083

1971

2513

5025

5526

دو

1723

1300

866

195

434

606

3058

866

1577

2010

4020

4421

سه

1300

975

650

146

325

455

2294

650

1183

1508

3015

3316

چهار

866

650

433

98

217

303

1529

433

788

1005

2010

2210

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های دولتی سال 93 ( ارقام: هزار ریال)

نوع تخت

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخشPostCCU

تخت بخش C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU

تخت بخشBICU

یک

1800

1350

100

244

387

630

3126

100

1638

1971

ناخوانا

ناخوانا

دو

1440

1080

220

195

310

403

2542

720

1410

1420

ناخوانا

ناخوانا

سه

1080

810

540

146

222

375

1902

830

183

1343

7500

ناخوانا

چهار

220

540

360

98

155

252

1471

360

665

835

1670

ناخوانا

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های دولتی سال 92 ( ارقام هزار ریال)

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش POST C.C.U

تخت بخش C.C.U

تخت بخش
I.C.Uجنرال، Ped ICU، RICU NICU،

BICU

یک

972

729

486

210

243

340

1,716

486

885

1,128

2,255

2,480

دو

778

583

389

167

194

272

1,373

389

708

902

1,804

1,984

سه

583

437

292

125

146

204

1,030

292

531

677

1,353

1,488

چهار

389

292

194

84

97

136

686

194

354

451

902

992

هزینه های هتلینگ در بخش دولتی برای بیمارستان درجه یک به طور میانگین رشد 18.50 درصدی ، در بیمارستان درجه دو با رشد 18.72 درصدی ،بیمارستان درجه سه 20.54 درصدی و در بیمارستان درجه چهار رشد 20.82 درصدی داشته است .

تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی

سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی طی 5 سال گذشته به شرح زیر است:

تعرفه های خدمات درمانی در بخش خصوصی

1395

1394

1393

1392

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار

22000 تومان

19000 تومان

16500 تومان

12700 تومان

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و MD-phD

34500 تومان

30000 تومان

26000 تومان

20200 تومان

ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

43000 تومان

38000 تومان

33000 تومان

22800 تومان

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

49000 تومان

42500 تومان

37000 تومان

28600 تومان

کارشناس ارشد پروانه دار

18500 تومان

16000 تومان

14000 تومان

10900 تومان

کارشناس پروانه دار

16000 تومان

14000 تومان

12500 تومان

9500 تومان

افزایش درصدی تعرفه ها نسبت به سال گذشته در نمودار و جدول زیر قابل مشاهده است:

95-94

94-93

95-93

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار

13.36 درصد

13.15 درصد

25 درصد

ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و MD-phD

14.04 درصد

13.33 درصد

24.63 درصد

ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

11.62 درصد

13.15 درصد

23.25 درصد

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

16.26 درصد

12.94 درصد

24.48 درصد

کارشناس ارشد پروانه دار

31.51 درصد

12.5 درصد

24.32 درصد

کارشناس پروانه دار

15.50 درصد

10.71 درصد

21.87 درصد

با توجه به تعرفه‌های خدماتی و درمانی در سال 95 و مقایسه آن با سال گذشته می توان دریافت تعرفه ها به طور میانگین 17.04 درصد در بخش خصوصی افزایش داشته است. همچنین با مقایسه تعرفه های سال 93 و 94 میتوان دریافت تعرفه ها در بخش دولتی در سال 94 به طور میانگین 12.63 درصد نسبت به سال 93 افزایش یافته است . همچنین تعرفه های سال 95 نسبت به سال 93 به طور میانگین با رشد 23.92 درصدی روبرو بوده است.

همچنین با توجه به تعرفه خدمات تشخیص و درمانی در بخش خصوصی در بخش ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار و مقایسه آن با سال گذشته می توان دریافت که ویزیت ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار 3000 تومان ، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و MD-phD 4500 تومان ، ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی 5000 تومان، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 6500 تومان، کارشناس ارشد پروانه دار 2500 تومان و کارشناس پروانه دار 2000 تومان افزایش داشته است.

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی طی 4 سال گذشته به شرح زیر است:

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های خصوصی در سال 95 (ارقام: هزار ریال)

نوع تخت

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخشPostCCU

تخت بخش C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU

تخت بخشBICU

یک

6480

5040

3600

720

2520

3600

10800

3600

3600

8280

12960

14400

دو

5184

4032

2880

576

2016

2880

8640

2880

5184

6624

10368

11520

سه

3888

3024

2160

432

1512

2160

6480

2160

3888

4968

7776

8640

چهار

2592

2016

1440

288

1008

1440

4320

1440

2592

3312

5184

5760

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های خصوصی در سال 94 (ارقام: هزار ریال)

نوع تخت

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخشPostCCU

تخت بخش C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU

تخت بخشBICU

یک

5580

4340

2100

930

2170

2100

9200

2100

5580

7130

1116

1240

دو

4464

3473

2480

496

1236

2480

7440

2480

4464

5700

8928

9220

سه

3348

2604

1863

272

1302

1860

5580

1860

3348

4278

6996

7440

چهار

3232

1726

1220

248

868

1240

3720

1240

2232

2852

4464

4960

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های خصوصی در سال 93 (ارقام: هزار ریال)

نوع تخت

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخشPostCCU

تخت بخش C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU

تخت بخشBICU

یک

1800

1350

900

387

450

630

3177

900

1638

2088

4176

4592

دو

1440

1080

720

310

260

504

2542

720

1310

1670

3241

3674

سه

1080

810

540

222

270

378

1606

540

983

1253

2506

2755

چهار

720

540

360

155

180

252

1271

360

655

825

1670

1827

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های خصوصی در سال 92 (ارقام: هزار ریال)

نوع تخت

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخشPostCCU

تخت بخش C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU

تخت بخشBICU

یک

3915

3045

2175

413

1523

2175

6525

2175

3915

5003

7830

8700

دو

3132

2436

1740

330

1218

1740

5220

1740

1332

4002

6264

6960

سه

2349

1827

1305

248

914

1305

3915

1030

2349

3002

4698

5220

چهار

1566

1218

870

165

609

870

2610

870

1566

2001

3132

3480

حال با توجه به افزایش تعرفه‌های پزشکی و بویژه در حوزه هتلینگ، این نگرانی به وجود دارد؛ از آنجایی که بودجه سازمان‌های بیمه‌گر به میزان 12 درصد رشد داشته است، آنها نتوانند از عهده پرداخت این میزان افزایش برآمده و بار این هزینه‌ها باز هم بر دوش بیماران سنگینی کند یا باز هم کسری منابع را بهانه کرده و از زیر بار پرداخت مطالبات شانه خالی کنند که در این صورت هم این بیماران هستند که باید درد هزینه‌های کمر شکن سلامت را بر دوش کشند.

این نگرانی‌ها در حالیست که وزارت بهداشتی‌ها که سه سال است در مسیر تحول سلامت گام بر می‌دارند، همواره تاکید می‌کنند که خط قرمزشان، پرداختی از جیب مردم است و اجازه نمی‌دهند که رشته‌های تحول پنبه شود.

20106

31 / 27
کد خبر: 653262 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار