نحوه انتخاب رشته دکتری 96در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزشی دولتی

سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1396 - 07:00
آغاز انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۵ از ساعت ۱۷ امروز

انتخاب رشته داوطلبان مجاز آزمون دکتری 96 از 9 اردیبهشت آغاز می شود؛ داوطلبان علاقه مند به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی به سایت مرکز آزمون این دانشگاه و داوطلبان رشته های موسسات و دانشگاه های دیگر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نتایج اولیه آزمون دکتری سال 1396 به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش در هر کدرشته امتحانی و براساس نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب دروس امتحانی (زبان عمومی با ضریب 1، استعداد تحصیلی با ضریب 1 و دروس اختصاصی «استاندارد همتراز» با ضریب 4) و رتبه آنها با توجه به سهمیه و کدرشته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت کرده است، اعلام می شود. همچنین براساس قانون سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته، برحسب هر یک از شیوه های «آموزشی_پژوهشی» و «پژوهش محور» انجام می شود.

همه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید با توجه به نتایج درج شده در کارنامه آنها، از روز شنبه 9 اردیبهشت تا روز چهارشنبه 13 اردیبهشت به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی http://www.sanjesh.orgمراجعه کرده و پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) 50 کدرشته محل مورد نظر خود را انتخاب کنند.

داوطلبانی که انتخاب رشته می کنند با توجه به نمره کل اکتسابی، کدرشته محل های انتخابی و حد نصاب تعیین شده توسط موسسات و سایر ضوابط، برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی(مرحله دوم آزمون) معرفی می شوند. فردی که مجاز به انتخاب رشته شده باشد در صورت نداشتن حدنصاب نمره لازم برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی معرفی نمی شود.

عدم مراجعه برای مصاحبه، به منزله انصراف از پذیرش بوده و امکان آزمون کتبی یا مصاحبه مجدد در هیچ یک از دانشگاه ها و موسسات وجود ندارند.

شرط شرکت در مراحل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی انتخاب کدرشته محل توسط داوطلبان در فرم انتخاب رشته اینترنتی و کسب حد نصاب کد رشته محل مورد تقاضا است. یعنی اگر داوطلبی حدنصاب کد رشته محلی را کسب نکرده اما در زمان مقرر آن را انتخاب و در فرم درج نکرده باشد؛ امکان شرکت در مراحل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی را ندارد.

چگونگی پذیرش نهایی داوطلبان

گزینش نهایی در هریک از کدرشته محل های آزمون نیمه متمرکز دکتری 96 از بین داوطلبانی است که مجاز به انتخاب رشته شده باشند و کدرشته محل های تحصیلی خود را در زمان مقرر انتخاب و حد نصاب نمره علمی لازم آن کدرشته محل ها را کسب کرده و برای مرحله دوم( مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شده باشند.

این داوطلبان باید در مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) دریک یا چند دانشگاه شرکت کنند و حدنصاب نمره مرحله دوم آزمون که توسط دانشگاه مربوطه تعیین شده است را داشته باشند.

نتیجه بررسی صلاحیت های عمومی و ظرفیت پذیرش در کدرشته محل های تحصیلی براساس موارد زیر انجام می شود:

1/ پذیرش برای رشته هایی که شیوه پذیرش آنها «آموزشی_ پژوهشی» است براساس نمره کل حاصل از 50 درصد نمره علمی (آزمون کتبی متمرکز) و 50 درصد نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) است.

2/ پذیرش برای رشته هایی که شیوه پذیرش آنها «پژوهش محور» است براساس 30 درصد نمره آزمون علمی (آزمون کتبی متمرکز) و 70 درصد نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و طرح واره) خواهد بود.

همچنین براساس قوانین سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته، برحسب هریک از شیوه های «آموزشی _پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح جدول زیر انجام می شود:

شیوه پذیرش

آزمون مترکز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری مصاحبه علمی و سنجش علمی تهیه طرح واره
آموزشی-پژوهشی 50درصد 20 درصد 30 درصد _
پژوهش محور 30 درصد 20 درصد 30 درصد 20 درصد

داوطلبان معرفی شده باید براساس دستورالعمل مربوطه و همچنین برنامه زمان بندی که در اطلاعیه اواخر اردیبهشت برای مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعلام می شود، مدارک و مستندات مورد نیاز را تهیه و در زمان مقرر پس از مراجعه به سایت دانشگاه های مربوطه و کسب اطلاعات لازم مراجعه کنند. عدم شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی و پژوهشی، به منزله انصراف از آزمون تلقی شده و داوطلب غایب از گزینش نهایی حذف خواهد شد.

همچنین داوطلبان واجد شرایط برای پذیرش در دوره دکتری «Phd» می توانند براساس آیین نامه شمار 21/67272 مورخ 1393/4/18 و مصوبات مربوط شورای هدایت استعداد های درخشان وزارت علوم از امتیاز آیین نامه استعدادهای درخشان نیز استفاده کنند.

نحوه انتخاب رشته اینترنتی

داوطلبان برای کسب اطلاعات درباره سایر شرایط و ضوابط دوره دکتری، مقررات آموزشی، شرایط و ضوابط، امکانات و میزان شهریه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری در دوره های نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان به سایت اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا پایگاه های اطلاع رسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو، مراجعه کنند.

همچنین داوطلبان کدرشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی نیز برای اطلاع از شرایط این دانشگاه به سایت رسمی یا مرکز آزمون این دانشگاه مراجعه کنند.

کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 96 برای هریک از داوطلبان حاوی اطلاعات ثبت نامی، نمرات اکتسابی، نمره کل و رتبه داوطلب برای انتخاب کدرشته محل های تحصیلی صادر شده است که منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://sanjesh.org/ با وارد کردن شماره داوطلبی یا شماره پرونده و درج مشخصات فردی(نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد و نام پدر) قابل مشاهده است. نمرات و رتبه های اعلامی در کارنامه منحصرا برای اطلاع و راهنمایی داوطلبان برای انتخاب کدرشته محل است.

فرم انتخاب رشته های تحصیلی از روز شنبه 9 اردیبهشت منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش ارائه می شود. داوطلبان باید با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون و براساس وضعیت کارنامه خود که مجاز به انتخاب کدرشته های کدام یک از دوره های مختلف تحصیلی هستند، نسبت به انتخاب کدرشته محل های مورد علاقه از دوره های موجود حداکثر تا 50 کدرشته محل را در صورت وجود اقدام و به ترتیب علاقه مندی در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کنند.

هر داوطلب باید فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را از طریق سایت سازمان، براساس برنامه زمانی اعلام شده تکمیل کند. درصورت انجام صحیح انتخاب رشته، کد پیگیری 15 رقمی به عنوان رسید انتخاب رشته از طریق سایت در اختیار او قرار می گیرد که نشانگر مراحل طی شده بود و داوطلب باید آن را نگهداری کند. اگر داوطلبان به هر دلیل موفق به دریافت کد پیگیری 15 رقمی نشده باشد، انتخاب رشته او در سایت ثبت نشده است.

داوطلبان رشته های دانشگاه آزاد اسلامی به سایت مرکز آزمون این دانشگاه مراجعه کنند

داوطلبان دارنده مدرک تحصیلی در رشته های گروه پزشکی (دانشجویان و فارغ التحصیلان) شرکت کننده در این آزمون، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی باید توجه داشته باشند که از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت خود را مشخص و منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

همچنین داوطلبان دارنده مدرک تحصیلی در شته های که فرد متعهد به خدمت در وزارتخانه یا ارگان است در آزمون شرکت کرده باشند، قبل از تکمیل فرم باید از لحاظ تعهد خدمت به وزارتخانه یا ارگان مربوط وضعیت خود را مشخص کنند.

دانشجویان اخراجی آموزشی دوره دکتری منعی برای شرکت در آزمون نداشته و در صورت قبولی، ادامه تحصیل آنها در رشته مورد علاقه بلامانع است؛ مشروط بر اینکه صرفا یک بار از تحصیلات آموزش رایگان بهره مند شوند.

اگر داوطلبی پس از تکمیل فرم انتخاب رشته و اخذ کد پیگیری 15 رقمی، تمایل به ویرایش فرم انتخاب رشته خود را داشته باشد، حداکثر تا پایان زمان مقرر انتخاب رشته 13 اردیبهشت می تواند از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش فرم خود را ویرایش کند. همچنین به درخواست های ارسالی برای تغییر فرم انتخاب رشته، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، باید پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، برای انتخاب رشته با کد دسترسی مندرج در کارنامه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://www.azmoon.org مراجعه کنند. انتخاب رشته و مرحله دوم آزمون( مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) برای رشته های دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مجزا و از طریق این دانشگاه انجام می شود. داوطلبانی که در یکی از رشته های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، می توانند به دلخواه خود منحصرا در یکی از موسسات ثبت نام و مشغول تحصیل شوند.

خبرنگاه: مهرنوش زارعی هنزکی/انتشار:آخوندی

204/200

کد خبر: 761260 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار

آرشیو