تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت برون‌ساختمانی

سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1396 - 12:37
کد مطلب: 761444
اینترنت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی که پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات رادیویی درباره تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق ADSL و WiFi به صورت برون ساختمانی را بررسی و تصویب کرده بود، آن را اواخر سال گذشته اصلاح کرد.

به گزارش ایسکانیوز، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در جلسه شماره ۲۳۷ خود، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی را که براساس قیمت عادله روز تهیه و تدوین شده، بررسی و تصویب کرد که جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۵۲ این کمیسیون شد.

تعرفه خدمات دسترسی به اینترنت (ADSL و WiFi) به صورت غیر حجمی به شرح زیر تعیین شده بود:

حداقل نرخ بیت(کیلو بیت بر ثانیه)

سقف هزینه ماهانه ارایه

حداقل سقف حجم ماهانه به GB

حداقل سقف حجم ماهانه به GB

حجم ترافیک داخلی(GB)

حجم ترافیک داخلی(GB)

۱۰۲۴

۲۵۰،۰۰۰

۲۰

۱۰

۲۰۴۸

۴۰۰،۰۰۰

۳۰

۱۵

۴۰۹۶

۶۰۰،۰۰۰

۴۰

۲۰

۸۱۹۲

۱،۰۰۰،۰۰۰

۶۰

۳۰

تبصره ۱: در صورت نیاز مشترک به استفاده بیشتر از سقف حجم ماهانه ترافیک بین­‌الملل، بسته حجم مورد نظر بر مبنای تعرفه سطح چهارم از جدول بند ۳ محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت اتمام یکی از حجم‌های ترافیک بین‌الملل و یا ترافیک داخلی خریداری شده توسط مشترک، ارایه کننده خدمت موظف به ادامه ارایه خدمت برای حجم ترافیک باقیمانده تا پایان دوره، به مشترک است.

تبصره ۳: در صورتی که ارایه کننده خدمت امکان تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌الملل را نداشته باشد، حداکثر تا تاریخ تعیین شده موظف است این امکان را در راستای الزامات حاکم بر شبکه ملی اطلاعات فراهم کند و تا آن زمان موظف است برای رعایت حقوق مشترکین به میزان حداقل یک سوم سقف حجم ترافیک داخلی جدول فوق به سقف حجم ترافیک بین‌الملل اضافه کند.

در صورت ارایه خدمات به صورت حجمی، ارایه کننده خدمت می‌تواند به‌صورت ثابت ماهانه حداکثر مبالغی به‌عنوان هزینه برقراری و نگهداری ماهانه مطابق با جدول زیر را از مشترکین خود دریافت کند، در این‌صورت علاوه بر این مبلغ، هزینه ۲ گیگابایت اینترنت به‌عنوان حداقل مصرف، مطابق سطح ۱ از جدول بند ۳ از مشترک دریافت می‌شود.

حداقل نرخ بیت

( کیلو بیت بر ثانیه)

هزینه برقراری و نگهداری ماهانه

( ریال)

۱۲۸

۱۵،۰۰۰

۲۵۶

۲۵،۰۰۰

۵۱۲

۴۰،۰۰۰

۱۰۲۴

۶۰.۰۰۰

۲۰۴۸

۸۰،۰۰۰

۴۰۹۶

۱۴۰،۰۰۰

برای سرعت ۸۱۹۲ و بالاتر از آن

۱۸۰،۰۰۰

۳_ سقف تعرفه حجم ترافیک مازاد بر حداقل مصرف بند ۲ به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعیین شد:

سطوح تعرفه

بازه حجم ترافیک

(G Byte)

تعرفه هر گیگا بایت (ریال)

ملاحظات

سطح اول

۳ حجم ۱

۳۰،۰۰۰

-------

سطح دوم

۱۰ حجم> ۳

۲۲،۰۰۰

تا ۳ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم

سطح سوم

۳۰ حجم> ۱۰

۱۸،۰۰۰

تا ۳ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و بیش از ۳ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم

سطح چهارم

۳۰< حجم

۱۵،۰۰۰

تا ۳ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و بیش از ۳ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و بیش از ۱۰ تا ۳۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

تبصره ۱: برای کسری از گیگابایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می‌شود.

۴_تعرفه‌های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی است و با توجه به ماهیت نامتقارن خدمات ADSL، ارایه کننده خدمات، موظف است در محاسبه ترافیک مشترکین برای مجموع دریافت و ارسال، به میزان ۲۵ درصد حجم ترافیک اضافی برای مشترکین لحاظ کند.

۵_ارایه کننده خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد، براساس قراردادهای موجود خود با مشترکین است. تغییر قراردادهای موجود مشترکین براساس تعرفه‌های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکین، ارایه کننده خدمات می‌تواند قراردادهای موجود را به‌روزرسانی کند. در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، ارایه کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسیده باشد.

۶_هزینه مودم به عهده مشترک است و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباری مودم به مشترکین نمی‌باشد و در صورت استفاده مشترک از مودم‌های استاندارد، ارایه کننده خدمت ملزم به ارایه خدمات به مشترکین است.

۷_ارایه کننده خدمات باید در بسته های تعرفه­ای خود نرخ بیت (سرعت) و مدت زمان ارایه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ارایه و در قرارداد مشترکین لحاظ کند.

۸_در صورت درخواست مشترک برای راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) از سوی ارایه کننده خدمت، هزینه آن به عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه اندازی خدمت، ­۱۵۰،۰۰۰ ریال بوده و در صورت درخواست مشترک، ارایه کننده خدمات موظف به نصب و راه اندازی تجهیزات انتهایی مشترکین خواهد بود.

۹_ارایه کننده خدمت موظف است تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و رایگان به مشترکین اطلاع‌رسانی کند.

۱۰_ ارایه کننده خدمت می­تواند با رعایت چارچوب های تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سایر مقررات مربوطه، خدمات را در قالب طرح های تشویقی به مشترکین ارایه کند.

۱۱_تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین حداکثر مبلغ ۷۰،۰۰۰ریال و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال است. شرکت مخابرات ایران موظف است بر اساس مقررات ارایه امکانات پایه­اینسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین اقدام کند.

تبصره: در صورتی که ارایه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می تواند حداکثر مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ریال برای هزینه های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکین خود دریافت کند.

۱۲_ارایه کننده خدمات مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری از مشترکین، به غیر از مبالغ مندرج در این مصوبه و مبالغی که حسب قوانین کشور لازم­التادیه است، نیست.

۱۳_ارایه کنندگان خدمات موظف به راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سرعت و کیفیت خط در شبکه خود و نیز شبکه اینترنت با امکان رهگیری سوابق اندازه‌گیری مشتریان در بازه‌های زمانی سه ماهه و ایجاد دسترسی برخط برای سازمان هستند.

۱۴_ در صورت درخواست مشترکین، ارایه کننده خدمات موظف به ارایه همه گزینه ها و سطوح تعرفه ای این مصوبه هستند.

۱۵_ به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف همه مبالغ تعرفه های این مصوبه، به میزان ۶۰ درصد سقف تعیین می‌شود.

۱۶_ کلیه ارایه کننده­گان خدمات اینترنت با هماهنگی سازمان مجاز به ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی هستند.

تبصره: در صورت ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوریWiFi به صورت برون ساختمانی، هزینه تجهیزات لازم از جمله آنتن و مودم به عهده مشترک و مستقل از هزینه خدمت است.

۱۷- این مصوبه از تاریخ ۹۵.۰۵.۰۱ لازم الاجرا بوده است.

به گزارش ایسنا، البته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۵۳ در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۴ خود با توجه به بازخوردهای دریافتی حاصل از اجرای مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۲ با عنوان" تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی" و با عنایت به سیاست­های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات در جهت توسعه تولید محتوای داخل، پیشنهاد سازمان را در جهت اصلاح برخی تغییرات، بررسی و مصوبه مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

اصلاح بند ۴:

محاسبه حجم براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت است.

اصلاح بند ۱۵:

به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه ترافیک بین­‌الملل به میزان ۶۰درصد سقف تعرفه مصوب و کف تعرفه ترافیک داخلی موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۳ به میزان ۱۰ درصد سقف تعرفه آن تعیین می‌شود.

دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:

46 / 24
کد خبر: 761444 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار