بیماری های خطرناکی که با استفاده از گلایفوسیت در محصولات دستکاری شده ژنتیکی رابطه دارند

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 - 10:43
کد مطلب: 765113
بیماری های خطرناکی که با استفاده از گلایفوسیت در محصولات دستکاری شده ژنتیکی رابطه دارند

نتایج به دست آمده نشان داده شده سرطان تیروئید و مثانه با ظهور محصولات GE و برنامه های کاربردی گلایفوسیت در ارتباط است. به نظر می رسد سرطان تیروئید زنان را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که مردان بیشتر مستعد ابتلا به سرطان کبد و کلیه هستند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از سلامت نیوز در اولین قسمت از مقاله بررسی ارتباط مصرف محصولات تغییر یافته ژنتیکی و تاثیر علفکش گلایفوسیت مورد استفاده در این محصولات با بدتر شدن وضعیت سلامت در ایالات متحده امریکا به مباحث مهندسی ژنتیک،افزایش تصاعدی استفاده از علف کش در سراسر جهان،گلایفوسیت و بیماری ها پرداخته شد.اکنون دومین بخش از این مقاله را در ادامه می خوانید:


مواد و روش ها
پایگاه داده های دولت ایالات متحده برای داده های محصول GE، داده های برنامه گلایفوسیت و اطلاعات بیماری اپیدمیولوژیک جستجو شد. سپس تجزیه و تحلیل همبستگی بر روی این سری زمانی مجموعه داده انجام شد.

اطلاعات محصول
سرویس آمار کشاورزی ملی وزارت کشاورزی ایالات متحده(USDA: NASS) یک پایگاه داده از محصولات زراعی دارد. هر ساله آنها به طور تصادفی مزارع برخی از محصولات را انتخاب و نظرسنجی برای مدیران این زمین ها ارسال می کنند. در میان چیزهای دیگر، آنها می پرسند چه علف کشی استفاده می شود، میزان و تعداد دفعات مصرف و اینکه با انواع GEدر مزرعه کاشته شده یا نه. نظر سنجی ها تنها به ایالاتی که تولید کنندگان عمده یک محصول هستند ارسال می شود، معمولا حدود 90 درصد از وسعت زمین زیر کشت این محصول است. پس از آن آنها تجزیه و تحلیل آماری آماده و گزارش کل وسعت زمین زیر کشت، درصد جریب که GE هستند، درصد جریب سمپاشی شده با هر نوع علف کش و میزان استفاده سالانه در هر جریب را ارائه می دهند.


فایل های داده USDA حاوی اطلاعات انواع GE موجود از 2000-2013 می باشد (USDA:NASS 2013a) ، اما تنها ذرت، پنبه و سویا بررسی می شوند. داده های سال های 1996-1999 از یک گزارش کشاورزی USDA به دست آمد (Fernandez-Cornejo & McBride, 2002) . بررسی85-90٪ از همه ذرت، پنبه و سویا کاشته شده در ایالات متحده را به خود اختصاص داده است. اشتباهات نمونه برداری برای درصد محصولات GE کاشته شده با توجه به تفاوت در سال کشت و نوع محصول 1 تا 2 درصد متفاوت است. (نمودار1)

فایل های داده حاوی اطلاعات کاربرد علف کش سال های 1990-2012 در دسترس است(USDA:NASS 2013b) . اشتباهات نمونه گیری (به عنوان خطاهای استاندارد گزارش شده اند) کوچک هستند در هر دو PATو میزان استفاده هنگامی که PAT بیش از 50٪ است. اشتباهات نمونه گیری 5 تا 10 درصد است اگر PAT بین 10-50٪ باشد و در حالی که اشتباهات نمونه گیری 10 تا 100 درصد است اگر PAT کمتر از 10٪ باشد. ما اطلاعات برنامه های کاربردی علف کش برای ذرت، پنبه و سویا را استخراج کردیم. داده ها برای پنبه شامل این نتایج نمی شد، به جز روغن پنبه دانه در مواد غذایی و کنجاله پنبه دانه در مواد غذایی حیوانی، پنبه یک محصول غذایی در نظر گرفته نمی شود. هر چند تولید کنندگان ادعا می کنند که هیچ ذره یا صفات GE در غذاهای فرآوری شده (مانند روغن) وجود ندارد، گزارش شده است که باقی مانده گلایفوسیت تاppm 0.350 در روغن سویا تصفیه شده شناسایی شده است (GEAC, 2006).

از این داده ها، همراه با کل سطح زیرکشت تحت بررسی در ایالات ، میزان علف کش (در تن) مورد استفاده برای محصولات ذرت و سویا در این کشورها برای هر سال از 1990-2010 محاسبه و در نمودار6 نشان داده شده است. محاسبه: میزان استفاده (پوند / جریب / سال) * PAT / 100 در کل جریب زیر کشت. سهم گلایفوسیت در سویا حدود دو برابر ذرت است. در حالی که ذرت و سویا عمده محصولات غذایی آمریکا (75- 80 میلیون جریب زیر کشت سالانه) هستند، ذرت GE آهسته تر مورد استقبال قرار گرفت و گونه ذرت GEقبلی فقط Bt بود.گلایفوسیت اعمال شده به هر سه محصول تنها نشان می دهد که شکل منحنی بدون تغییر است، بنابراین بعید است با وجود پنبه تغییری در نتایج وجود داشته باشد.


داده های بیماری اپیدمیولوژیک
پایگاه های داده برای داده های اپیدمیولوژیک در مورد بیماری هایی بررسی شدند که ممکن است با استفاده از گلایفوسیت و / یا رشد محصول GE بر اساس اطلاعات داده شده در مقدمه مرتبط باشند. منبع اولیه برای این داده ها مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) بود. این داده ها براساس مقدار گلایفوسیت در ذرت و سویا GE کاشته است به این روش به دست می آید: (تعداد تخمینی کل جریب سویا GE + تعداد تخمینی کل جریب ذرت GE) / (کل جریب برآورد شده سویا + کل جریب برآورد شده ذرت) * 100، آن اعداد برآورد شده براساس گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده است که در بالا ذکر شد.

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری در هر یک از مجموعه داده ها انجام شد. تجزیه و تحلیل استاندارد برای مرتبط کردن دو مجموعه از داده ها محاسبه ضریب همبستگی پیرسون است. ضریب همبستگی پیرسون بر اساس فرمول خطی حداقل مربعات است ، که به نوبه خود براساس این فرض است که هر یک از متغیرهای فردی دارای توزیع نرمال است. تمام داده های دولت ایالات متحده، داده محصول و بیماری، از نظرسنجی ها و داده های سرشماری جمع آوری شده است. این داده ها تجزیه و تحلیل و نتایج به طور متوسط همراه با خطا (انحراف معیار از میانگین)، نشان می دهد که توزیع نرمال در روشهای آماری مورد استفاده در نظر گرفته شده است.
ما قطعه های پراکنده تولید شده برای هر مجموعه از داده (بیماری در مقابل برنامه های کاربردی گلایفوسیت و بیماری در مقابل درصد محصولات GE) را برای تعیین اینکه آیا روش همبستگی پیرسون(به عنوان مثال روش خطی leastsquares) مناسب بود یا نه را جمع آوری کردیم. قطعه های پراکنده یک رابطه خطی قوی بین دو مجموعه داده در همه موارد را نشان داد. قطعه باقیمانده ها برای اعلام همگن بودن مورد بررسی قرار گرفت.

بسیاری از داده ها CDC ذخیره و با توجه به طبقه بندی کد بین المللی بیماری(ICD) بازیابی شده اند. این کدها از سال 1998 تا 1999 تغییر کرده و موجب برخی نگرانی ها که می تواند به دلیل گسست در بین نمودار ها بین آن سال ها به دلیل برنامه نویسی نادرست و یا اضافه یا کم شدن دسته بندی ها باشد، شده است. این تنها در نمودار آلزایمر نشان داده شده است . معلوم نیست که آیا پرش در داده در این نمودار واقعی بوده یا به دلیل تغییر کد است.


نتایج و بحث
نمودارها به دسته های بیماری مرتبط گروه بندی می شوند. اگر داده های بیماری قبل از دهه 1990 به صورت خطی افزایش یافته بود، روند خطی در نمودار با رنگ سبز مشخص شده است. خطا در خطوط سبز نمودار خطاهای استاندارد باقی مانده از حداقل مربعات مناسب است. در برخی موارد، خطوط سبز محور برای بهتر نشان دادن همبستگی تنظیم شده اند؛ در غیر این صورت داده ها رسم شده اند. در تمام موارد، محور عمودی سمت چپ شیوع و یا میزان بروز و مرگ در این بیماری است. محور عمودی سمت راست درصد ذرت و سویا GE کاشته شده و مقدار (در 1000 تن) علف کش اعمال شده به محصولات ذرت و سویا است.


ارتباط بین سرطان های کبد، کلیه، مثانه، و تیروئید با کاشت محصولات GE و برنامه های کاربردی علف کش.

اپیدمیولوژی داده برای بروز سرطان از موسسه ملی سرطان ، اپیدمیولوژی و نتایج نهایی (SEER)) پایگاه داده (موسسه ملی سرطان، 2013) گرفته شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده در تجزیه کنندگان درون ریز، ما انتظار داشتیم همبستگی برای: سرطان های لنفوم غیر هوچکین(کمی افزایش)، پروستات (نوسان)، بیضه (کمی افزایش)، روده بزرگ (کمی کاهش) و پستان (کمی کاهش) پیدا کنیم، اما نکردیم. کاهش در سرطان پستان می تواند ناشی از کاهش استفاده از درمان جایگزینی هورمون باشد (Chlebowski, 2012) .


ما همبستگی قوی برای سرطان کبد، کلیه، مثانه / ادراری و تیروئید پیدا کردیم. سرطان تیروئید و مثانه با ظهور محصولات GE و برنامه های کاربردی گلایفوسیت در ارتباط است. به نظر می رسد سرطان تیروئید زنان را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که مردان بیشتر مستعد ابتلا به سرطان کبد و کلیه(در نمودار نشان داده نشده است) هستند. ما ارتباط ضعیف بین بروز سرطان لوزالمعده (R = 0.84 با٪ GE محصولات زراعی و R = 0.92 با برنامه های کاربردی علف کش ) و مرگ ناشی از لوسمی میلوئید حاد (R = 0.89 با٪ محصولات GEو R = 0.88 با برنامه های کاربردی علف کش ) پیدا کردیم. هر دو مورد در دهه 80 به اوج خود رسید، پس از آن کاهش یافته و اکنون افزایش است. بروز سرطان لوزالمعده در دهه 80 شروع و دوباره در سال 1996 افزایش یافت و مرگ و میر در لوسمی میلوئید در 1989 اتفاق افتاد.

ارتباط بین چاقی، اختلال متابولیسم لیپوپروتئین و دیابت با کاشت محصولات GE و برنامه های کاربردی علف کش
اطلاعات اپیدمیولوژیک مرگ در اثر چاقی، اختلال در متابولیسم لیپوپروتئین (هیپرلیپیدمی و کلسترول) و بروز و شیوع دیابت همبستگی قوی با استفاده گلایفوسیت و رشد محصول GE نشان داد. اطلاعات مرگ دوباره از فایل های مرگ و میر CDC به دست آمد (CDC, 2013b). داده های شیوع (CDC, 2013c) و بروز (CDC, 2013d) دیابت از مرکز ملی آمار بهداشت CDC به دست آمد.


با توجه به CDC، حدود یک سوم از افراد مبتلا به دیابت شناخته نشده اند. بنابراین، تحقیقات سازمان بهداشت ملی اهمیت بروز واقعی و شیوع دیابت را بررسی می کند. از آنجا که دیابت و چاقی با مصرف قند در ارتباط است، ما سرانه تحویل شیرین کننده برای مصرف در ایالات متحده (USDA, 2013) را به تصویر کشیدیم. بیشترین میزان قند مصرف شده از ذرت، چغندر قند و نیشکر است. در سال 2011، 88٪ از ذرت (USDA:NASS, 2013a) و 90 درصد از چغندر قند (ISAAA, 2011) کاشته شده در آمریکا GE بود. گلایفوسیت به صورت معمول در زمان رسیدن و خشک کردن محصول مورد استفاده قرار می گرفت (Orgeron, 2012).
چربی خون با التهاب لوزالمعده (پانکراتیت)، درد شکم، بزرگ شدن کبد و طحال و ضایعات پوستی زرد کوچک به نام xanthomasشناخته می شود(Raphael, 1993; Berglund, 2012) . بیماری های مرتبط با چربی خون ثانویه عبارتند از چاقی، دیابت (نوع I و II) چربی خون، کم کاری تیروئید، سندرم کوشینگ، بیماری مزمن کلیوی، سندرم نفروتیک، و اختلال کلستاز است که عامل خطر عمده برای تصلب شرایین و بیماری های قلبی عروقی می باشد.
طبق گفته سامسل و سنف( Samsel & Seneff ، 2013a ) ، گلایفوسیت آنزیم CYP که به شدت در تولید اسیدهای صفراوی درگیر هستند را مختل می کند. معمولا، کبد بسیاری از کلسترول را به صورت سولفات کلسترول به اسیدهای صفراوی تبدیل می کند. این اجازه می دهد تا دستگاه گوارش چربی ها را هضم کند که پس از آن شیلومیکرون با سولفات کلسترول بسته بندی شده به پوسته بیرونی خود را برای ارائه کلسترول به تمام بافت های بدن تبدیل شود. زمانی که کبد نتواند اسیدهای صفراوی تولید کند، مجبور به تبدیل به کلسترول LDL شده و با افزایش LDL، چربی خون ایجاد می شود.
علاوه بر این، اختلال در متابولیسم لیپوپروتئین با آلزایمر (AD) و بیماری پارکینسون مرتبط است (Merlo, 2010).. با توجه به مرلو، "شواهد اخیر ارتباط محکمی بین اختلالات متابولیک و AD نشان می دهد. در دهه گذشته توجه زیادی به طور خاص به ارتباط بین اختلال در عملکرد متابولیسم چربی و ADجلب شده است. ما در اینجا در مورد جنبه های تنظیم چربی، از جمله تغییرات در سطح کلسترول، عملکرد آپولیپوپروتئینها و لپتین، و چگونگی ارتباط آن ها با پاتوژن های AD بحث می کنیم. با وجود شواهد گسترده موجود، بسیاری از جنبه ها هنوز هم نیاز به شفاف سازی دارند. با این وجود، مسیر جنبه های تنظیم چربی را به طور مستقیم به AD متصل می کند .

دریافت کننده :سولماز ظریفی/ انتشار دهنده : زهره حاجیان

704/700

101 / 20
کد خبر: 765113 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار