سخنگوی وزارت بهداشت:

اطلاعات 94 درصد افراد در پرونده های الکترونیک سلامت ثبت شده است/ افزایش 6 هزار تخت در بیمارستان ها

دوشنبه 13 آذر 1396 - 12:11
کد مطلب: 879902
ایرج حریرچی

سخنگوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: کلیه پزشکان و پیراپزشکان ، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی،نهاد های عمومی دولتی، خصوصی و خیریه ها موظفند ضمن رعایت تعرفه مصوب دولت از خط مشی مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار سلامت ایسکانیوز، پنجاه و چهارمین نشست سخنگوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در وزارت بهداشت برگزار شد.

دکتر ایرج حریرچی در ابتدا با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: قانون های برنامه توسعه، قانون هایی هستند که پنج ساله وضع می شوند و در طول دوره بر سایر قوانین حاکم هستند.این قانون در بخش 14 مربوط به سلامت زنان و خانواده است .در ماده 70 دولت مکلف است به منظور سیاست های کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت را از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال انجام دهد.

وی ادامه داد: در سال 84 یعنی در پایان دولت هشتم و اوایل مجلس هفتم طرح گسترش بیمه روستایی اجباری شد و 23 میلیون روستایی تحت پوشش خدمات بستری و سرپایی قرار گرفتند در طرح تحول سلامت حدود 11 میلیون نفر در سال اول بیمه شدند همچنین حدود یک میلیون نفر از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند به طور رایگان تحت پوشش بیمه هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: حق بیمه پایه خانوار این گونه است که خانواده روستاییان عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار (100درصد) حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند الف این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می شود.

وی اضافه کرد:سهم کارکنان دستگاه های اجرائی معادل 7درصد حقوق و مزایای مستمر آن است.البته بخشی از حق بیمه مشمولان این قسمت از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تامین خواهد شد.


دکتر حریرچی افزود:دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت ، سهم فرد بیمه شده و دستگاه های اجرائی را حداکثر ظرف مدت 3 ماه به حساب سازمان بیمه گر بپردازند.

وی بیان کرد:عقد قرار داد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی،بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت های بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: کلیه پزشکان و پیراپزشکان ، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی،نهاد های عمومی و دولتی، خصوصی و خیریه ها موظفند ضمن رعایت تعرفه مصوب دولت از خط مشی مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت و کالاهای سلامت حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

وی اظهار کرد: پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه ،باید در سازمان بیمه سلامت تشکیل شود از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه ،نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی،تشخیصی،درمانی و دارویی به صورت یکسان و توسط بیمه سلامت طراحی و اجرا می شود.

دکتر حریرچی ادامه داد:تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی،برنامه ریزی راهبردی،ارزشیابی ،اعتبار سنجی و نظارت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متمرکز می شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات تبعیت کنند.

وی افزود:فهرست رسمی دارویی بر اساس نظام دارویی ملی کشور بوسیله وزارت بهداشت حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر می شود و تجویز داروهای خارج از فهرست تخلف محسوب می شود و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعهد و تکرار آن بر حسب مورد به مجازات قانون سازمان نظام پزشکی محکوم می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بیمارستان ها از لحاظ زلزله گفت: بعد از زلزله کرمانشاه ایمنی بیمارستان ها مورد بحث قرار گرفت در سال 86 ، 73 درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فاقد ایمنی بهسازی بودند.درسال 95 تخت های فاقد شرایط بهسازی لرزه ای به 45 درصد رسید.

وی افزود: یکی از راه هایی که می توان ایمنی این تخت ها را افزایش داد این است که تخت های موجود را جایگزین کنیم همچنین اشکالات تخت ها را رفع کنیم به عبارتی هزینه های بهسازی دولت تدبیر و امید سالانه حدود 6 هزار تخت به بیمارستان ها اضافه کرد و امیدواریم با تصویب مالیات یک درصد بر ارزش افزوده کمک بیشتری در این زمینه به ما شود.

وی بیان کرد: متاسفانه تهران در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد، 75 درصد تخت های دولتی و دانشگاهی تهران فرسوده هستند و لازم است در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.شهر تهران به شش بخش تقسیم شده است و برای آن ها هشت پروژه مادر تعریف شده است که 1500 تخت کل داریم نقطه کلیدی این بیمارستان ها این است که به علت مقاومتی که دارند میتوانیم 30 هزار تخت کل به این بیمارستان ها اضافه کنیم این بیمارستان ها مکان یابی مناسبی از لحاظ برد هوایی و ترافیکی دارند و در آن ها از تکنولوژی روز استفاده شده است.

دکتر حریرچی افزود:اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی مهمی است که آمار قابل توجهی دارد .رویکرد اصلی جلوگیری از اعتیاد،عدم مصرف و پرهیز است از طرفی باید معتادان تزریقی را به معتادان مصرفی با مواد سبک تری تبدیل کنیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سلامت اظهار کرد: اطلاعات حدود 94 درصد جمعیت کشور در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده و حدود 47 درصدجمعیت حداقل یک بار به مراکز ما مراجعه و یک بسته خدمات درمانی دریافت کرده اند.


وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت طی 100 روز گذشته اضافه کرد: در بخش پژوهش 12 سامانه علمی تحقیقی را طی 100 روز بارگذاری کردیم که یکی از سامانه های آن، سامانه ها خبرهای علمی که نتایج تحقیقات خارجی و داخلی است که درون این سایت بارگذاری میشود در این 100 روز ماموریت های مراکز تحقیقاتی را بر اساس اولویت های پژوهشی انجام دادیم.
در حوزه تامین دارو برچسب گذاری چراغ های راهنمای تغذیه ای بر روی بسته های غذایی تکمیل شده است و رصد سموم در مواد غذایی است همچنین رصد قیمت گذاری دارو نیز صورت گرفته است و یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام داده ایم هدایت بازار تولیدی به سمت تولیدات داخلی است.

وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین اقدامات وزارت بهداشت طی 100 روز اخیر انجام نظام ارجاع در استان گلستان در سطوح مختلف است و این کار توسعه خواهد یافت.گفتنی است سازمان بیمه سلامت 2 هزار و 800میلیون تومان بدهی های خود را نیز پرداخت کرده است.

دکتر حریرچی بااشاره به کیفیت تجهیزات پزشکی افزود: در واردات هر تجهیزاتی مناقصه بر اساس اصول بر مبنای کیفیت و قیمت دستگاه برگزار می شود در تیم های برگزار کننده متخصصان بالینی در رشته های مربوطه نیز حضور داشته و کیفیت ها را تایید می کنند هر زمانی که یک مناقصه برگزار می شود برنذه دوم و سوم هیچ وقت نمی گویند محصول ما کیفیت بدی داشت در چنین شرایطی می گویند ابن دستگاه شاید کیفیت مناسبی نداشته باشد . در این شرایط دسته ای از پزشکان دلایل علمی داشته اند ما به آن ها گوش می کنیم اما ممکن است برخی از افراد صرفا به دلیل کار کردن راحت تر با یک دستگاه آن را توصیه کنند که این کار صحیح نیست.

701

31 / 24

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار