آلاینده های  هوای تهران  و آثارجدی آن بر سلامت  پلیس  راهنمایی و رانندگی 

پنج‌شنبه 15 آذر 1397 - 08:15
کد مطلب: 978774
آلاینده های تهران

عکس العمل هر شخص به آلودگی، بستگی به نوع آلودگی که آن شخص در معرض آن قرار گرفته و میزان و مدت قرارگیری وی در معرض آلودگی، وضعیت سلامتی و ژنتیکی او دارد.

به گزارش ایسکانیوز، وقتی درمورد آلودگی هوا سخن گفته می شود اغلب به فکرسالمندان، بیماران ریوی و قلبی و کودکان می افتیم. شما زمانی به فکر پلیس ها میافتید که قرار است برای کاهش ترافیک مناطق مرکزی شهر، طرح های مختلف ترافیکی اجراشود. وجود رابطه ای محکم بین آلودگی هوا و به خطرافتادن سلامت انسان ها و پلیس در مطالعات مختلف نشان داده شده است. پلیس راهور، به دلیل مواجهه بالا با هوای مناطق پرتردد، در معرض خطر عوارض ناشی از آلودگی است .

درست است که نمی توان مانع ورود آلاینده ها به بدن پلیس ها شد، اما می توان با اقدامات ویژه ای شامل اقدامات مدیریتی (نوبت کاری صحیح، تقسیم دوره ای افراد در مناطق آلوده و کاهش زمان کار) اقدامات بهداشتی، مهندسی و پزشکی (ساخت کیوسک های دارای هوای پاک، دستگاه های تصفیه هوا روی خودروها)، اقدامات فردی (استفاده از ماسک، ورزش، مصرف میوه) از تأثیر آلاینده ها بر پلیس راهور کاست.

تندرستی، بخشی ازتعریف کلی سلامت ازدیدگاه سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) است. در این تعریف مشخص شده که سلامتی چیزی بیش از فقدان اختلالات جسمانی بوده و جنبه های مختلف تندرستی ازجمله: دارابودن حمایت اجتماعی، قرار نداشتن در معرض خشونت، نداشتن ترس و اضطراب، وجود خلق وخوی مناسب و دارابودن احساس اختیار و قدرت را نیز در بر می گیرد.

وقتی در مورد آلودگی هوا سخن گفته می شود اغلب به فکر سالمندان، بیماران ریوی و قلبی وکودکان می افتیم و نگران بروز عوارض آلاینده های مختلف روی آنها هستیم. شما زمانی به فکر پلیس ها میافتید که قرار است برای کاهش ترافیک مناطق مرکزی شهر، طرح های مختلف ترافیکی اجرا شود و قاعدتاً نیروهای پلیس باید درسطح منطقه حاضر باشند تا به ضرب تهدید جریمه، مانع ورود شهروندان به این منطقه شوند و به این ترتیب جلوی شدت گرفتن آلودگی هوا گرفته شود.کمترکسی به تأثیر آلاینده های هوا بر سلامت نیروهای پلیس راهور توجه کرده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده است.

بیشترین اثر آلاینده های هوا بر سیستم قلبی- عروقی و سیستم تنفس بدن است. بیماری های قلبی، سکته مغزی و بیماری های تنفسی به ترتیب جز یکی از ده علل اصلی مرگ و میر در جهان محسوب می شوند.

آلاینده های موجود در هوای تهران

مطابق آمارهای موجود، مردم جهان هرساله حتی بیشتر از حوادث رانندگی جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می دهند. دلایل مستقیم مرگ و میر مرتبط با آلودگی هوا شامل بیماری هایی همچون آسم تحریک شده، برونشیت، بیماری های قلب و ریه و آلرژی های تنفسی را می توان نام برد. بنابراین، مأموران پلیس به جای جلوگیری از افزایش تصادفات و مرگ ومیر، خود در معرض خطر مرگ قرار می گیرند.

دلایل مستقیم مرگ و میر مرتبط با آلودگی هوا شامل بیماری هایی همچون آسم تحریک شده، برونشیت، بیماری های قلب و ریه و آلرژی های تنفسی را می توان نام برد

عناصر خطرناک موجود در هوای آلوده را می توان به دو بخش گازهای آلوده و ذرات گردوغبار تقسیم کرد که پلیسهای راهنمایی و رانندگی، به دلیل مواجهه بالا با هوای مناطق پرتردد، در معرض خطر عوارض ناشی از هردو گروه هستند. ذرات گردوغبار،همان مه کثیفی است که در روزهای آلوده بر فراز آسمان شهر دیده میشود و اتفاقاً باوجود این که این ذرات هم برای سلامت مضر هستند، اما خطر آن ها به نسبت گازها و ذرات ریزی که کمتر دیده میشوند، کمتر است؛ زیرا گازها و ذرات ریز می توانند تا ریزترین مجاری تنفسی وارد شوند و عارضه ایجاد کنند.

امروزه معضلات زیست محیطی به ویژه مسائل مربوط به آلودگی هوا یکی ازمعضلات اصلی کلان شهرهای جهان است. بر طبق آمار و اطلاعات موجود بیش از30درصد از انرژی مصرفی جهان به بخش حمل و نقل تخصیص می یابد. ازاین رو، دور از ذهن نیست که یکی از منابع اصلی آلودگی هوا را وسایل نقلیه دانست. گازهای حاصل از احتراق سوخت وسایل نقلیه از مهم ترین آلاینده های هوا به شمار می رود (افندی زاده، 1384).

بر طبق آمار و اطلاعات موجود بیش از30درصد از انرژی مصرفی جهان به بخش حمل و نقل تخصیص می یابد. ازاین رو، دور از ذهن نیست که یکی از منابع اصلی آلودگی هوا را وسایل نقلیه دانست

مونواکسیدکربن یکی از خطرناک ترین گازهای آلاینده زیستمحیطی است که به علت حلالیت درآب، به راحتی از زمانی که وارد دستگاه تنفسی انسان می شود به همراه اکسیژن به ریه ها نفوذ کرده و از دیواره ریه وارد جریان خون میشود و برای اشغال یکی از چهار جایگاه آهن در هموگلوبین با اکسیژن است، به همین علت به راحتی میتواند در رقابت با اکسیژن برنده شود و به این ترتیب در اکسیژنرسانی خون به اعضا و اندام بدن اختلال بهوجود آورد. مطالعات نشان می دهد پلیس های کنترل ترافیک در شهرهای بزرگ و پرتردد به شدت در معرض خطرات ناشی از استنشاق آلودگی های ناشی از وسایط نقلیه به خصوص مونواکسیدکربن هستند.

انتشار گاز منوکسیدکربن و موارد دیگر روی بسیاری از بیماری ها و تشدید آنها نقش دارد که معمولاً در جایی محاسبه نمی شود و طبق این تأثیرگذاری غیرمستقیم، می توان به آمار حدود 7 هزار تن در ماه نیز اشاره کرد؛ زیرا در خیلی از مرگ ها آلودگی هوا نقش تشدیدکننده و سرعت دهنده داشته است. خسارت ناشی از آلودگی هوا با توجه به پیشرفت های علمی تشخیص دهنده این خسارات، همچنان بر تلفات مؤثر بوده است.

زیرا در خیلی از مرگ ها آلودگی هوا نقش تشدیدکننده و سرعت دهنده داشته است. خسارت ناشی از آلودگی هوا با توجه به پیشرفت های علمی تشخیص دهنده این خسارات، همچنان بر تلفات مؤثر بوده است

بیشترین انواع ذرات معلق درخیابان های پرتردد یافت می شوند و سلامت پلیس های کنترل ترافیک را تهدید می کنند شامل دوده، غبارهای فلزی و معدنی و فیومها مانند سرب هستند. ذرات معلق به عنوان شاخه ای از مواد آلاینده، تنوع و پیچیدگی بسیاری دارند و برای تعیین میزان خطر آن ها، اندازه، ترکیب شی میایی و نیز غلظتشان در هوا اهمیت دارد.

ذرات استنشاق شده ممکن است در مجاری تنفسی فوقانی اثر تحریکی داشته و یا در داخل شش ها نفوذکرده و ایجاد عوارضی در شش ها کندکه منجر به اختلالاتی در اعمال تنفسی شود. ازجمله ذرات معلق در هوا عنصر سرب است که بیشتر از طریق تنفس وارد بدن می شود و قابلیت حمل اکسیژن در خون را کم می کند، لذا اکسیژن کافی به مغز نمی رسد. این نارسائی در کودکان می تواند منجر به عقبماندگی ذهنی شود. در مطالعات به عمل آمده در دهه 1980و اوایل دهه1990میلادی، معلوم شد که پیامدهای سوء عصبی- رفتاری سرب درغلظت هایی بسیار پایینتر از آنچه پیشتر تصور می شد به وجود می آید و متاسفانه این غلظت از سرب به طور شایع در محیط به وجود می آید.

مطالعات آیندهنگری که جدیداً انجام شده دلالت برآن دارد که در غلظت های بسیار پایین خونی، سرب حتی به میزان 5/. میکرومول درلیتر نیز اختلال عصبی- رفتاری درکودکان ایجاد می کند.

بحث در مورد نقش ذرات معلق در هوا خواهد بود ، زیرا این عامل همواره در میان سایر آلایندگان هوا، بیشترین ارتباط را با بروز عوارض نامطلوب داشته است. به علاوه، هم سازمان جهانی بهداشت و هم سازمان ملل، ذرات معلق را بهعنوان بزرگترین خطر تهدیدکننده پاکیزگی هوا در سراسر جهان اعلام کرده اند. تنها ذرات با قطر کمتر از 10 میکرومتر قابلیت نفوذ به عمق ریهها را در هنگام تنفس دارا می باشند. شاخص های ملی کیفیت هوا براساس غلظت توده این ذرات قابل استنشاق پایه گذاری شده است (شیخ الاسلامی، 1387). معمولاً غلظت زمینه ذرات (10PM) در آمریکای شمالی یا اروپای غربی بین 20 تا 50 میکروگرم در هر متر مکعب افزایش می یابد. بسیاری از اجزای تشکیلدهنده توده ذرات معلق جوی ( بهویژه در غلظت های طبیعی جوی)، س می نیستند و حتی برخی نیز مانند کلرید سدیم کاملاً بی خطرند. برعکس نانو ذرات حاصلاز احتراق در سطح خود دارای اجزای آلی محلول، هیدروکربن های چندحلقهایآروماتیک و اکسید فلزات واسطه هستند که می تواند باعث ایجاد استرس اکسداتیو و التهاب شوند. بنابراین، این میزان سمیت ذرات معلق در وهله اول به تعداد ذراتی که فرد در تماس با آنها بوده، اندازه و سطح ذرات و ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد. اگرچه نانوذرات به دلیل داشتن فضای سطحی بیشتر نسبت به ذرات بزرگتر قدرت بیماریزایی بیشتری دارند، ولی نباید از مضرات بخش عمده تشکیلدهنده توده ذرات معلق؛ یعنی ذرات با قطر 2/5 تا 10 میکرومتر غافل بود. مسیر مشخصی که ذرات معلق از طریق آن، آثار مخرب خودشان را بر سیستم قلبی ـ عروقی القا می کنند، تاکنون شناخته نشده است ولی دو فرضیه در این رابطه پیشنهاد شده و از نظر تجربی بررسی شده است. در این بررسیها از ذرات معلق موجود در هوا به صورت تغلیظ شده یا دود گازوئیل رقیق شده استفاده شده است یافته هایی که از بررسی های انجام گرفته به وسیله دود رقیق شده گازوئیل به دست آمده با ثبات تر و قابل استنادتر از یافته های حاصل از روش دیگر بوده است.

دی اکسید گوگرد (SO2)

حتی در غلظت های بسیارکم موجب ایجاد واکنشهایی در مغز ، تحریک غشای مخاطی دستگاه تنفس ، افزایش مقاومت ریه به جریان هوا ، درد در ناحیه سینه ، گاهی ریزش خون از بینی ، اثر بر سیستم گوارش، تحریک چشم، تنگی نفس ، افزایش ضربان قلب، افزایش سرعت حرکات تنفسی ، توسعه بیماریهای مزمن ریوی ب هخصوص برونشیت ، سرفه و کاهش ظرفیت تنفسی می شود (مرزبان راد، 1384). مطالعات پژوهشی انجام شده در سطح بیمارستان های مرکزی شهر تهران درباره بیماری های تنفسی و ارتباط سنجی با نوع آلاینده ها بیانگر این نکته است که بیشترین عامل مرتبط با تشدید بیماری های تنفسی دی اکسیدگوگرد (SO2)، ذرات معلق و منوکسیدکربن است.

ازن

یک عامل مهم دیگر آلودگى هوا در اغلب شهرهاى بزرگ گاز ازن در سطح زمین است. ازن در سطح زمین هنگامی تشکیل می شود که گازهاى آلاینده حاصل از اتومبیلها و سایر وسائلى که سوخت مصرف مى کنند با نور خورشید واکنش مى کند؛ در نتیجه گاز ازنی به وجود میآید که براى انسان سمى است.

ازن نیز یکی از تحریک کننده های قوی دستگاه تنفسی بوده، می تواند باعث التهاب ریه و کاهش ظرفیت انتقال در عمل ریه ها و کوتاه کردن تنفس و سایر اختلالات تنفسی شود.

ازن نیز یکی از تحریک کننده های قوی دستگاه تنفسی بوده، می تواند باعث التهاب ریه و کاهش ظرفیت انتقال در عمل ریه ها و کوتاه کردن تنفس و سایر اختلالات تنفسی شود

اکسیدهای ازت

اکسیدهای ازت به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان اثر می گذارند . اثر مستقیم آنها بستگی به نوع اکسید دارد زیرا NO2 نزدیک به چهار برابر بیشتر از NO سمی است و در غلظت های مساوی با CO از آن زیان آورتر است . آثار ثابت شده NO2 بر روی انسانها کاملاً به اثر تنفسی محدود می شود که باعث پیامدهائی نظیر اختلال در بویائی ، بی حالی ، خستگی ، ناراحتی های حفره بینی ، اشکالات تنفسی ، تحریک گلو، چشم ،

روش تحقیق از نوع توصیفی و مروری است. از روش کتابخانه ای و مقالات ارائه شده درکنفرانس ها ، برای جمع آوری مطالب تحقیق استفاده شده است.

پژوهش های انجام شده

دانشکده فنی دانشگاه تهران در یک بررسی، ابتدا نگاهی به کلیات پدیده آلودگی هوا از قبیل انواع آلاینده ها و آثار سوء هر یک و هم چنین پارامترهای موثر بر شدت بخشیدن آلودگی هوا پرداخت. سپس منابع آلاینده هوای تهران به طور مشروح بررسی شد. این امر کمک کرد تا از میان منابع گوناگون، مهم ترین آنان مورد بررسی قرار گیرد تا عمده نظرات و راه حل های پیشنهادی ممکن در زمینه آن عامل ارائه شود. با بررسی منابع آلاینده هوا، روشن می شود که ترافیک وسایل نقلیه، بالاترین سهم را در انتشار آلاینده های هوا در شهر تهران دارد. به عنوان مثال حدود 99درصد از گاز سمی منواکسیدکربن موجود در این شهر، از این منبع تولید می شود. به همین دلیل در ادامه پروژه به بررسی پخش این گاز و هم چنین هیدروکربن های فرار و اکسیدهای نیتروژن در سطح شهر پرداخته می شود و تنها منبع آلاینده هوا نیز ترافیک وسایل نقلیه فرض می شود. مدل پیش بینی مینماید که نحوه پخش غلظت گازهای آلاینده هوا در سطح شهر یکنواخت نبوده و وابستگی زیادی به حجم ترافیک خودروها و هم چنین سرعت متوسط آنها دارد. هم چنین با بررسی کیفی عوامل موثر بر پدیده آلودگی هوا، از قبیل پایداری هوا، سرعت باد، زبری سطح و همچنین ضرایب انتشار خودروها، چگونگی عملکرد این پارامتر بر آلودگی شهر تهران روشن می شود. با افزایش سرعت باد و زبری سطح به علت افزایش اغتشاش (توربولانسی) اتمسفر، از غلظت آلاینده ها کاسته می شود.پژوهش ها نشان داده اند که روزانه بالغ بر یک هزار و 192تن مواد آلاینده در هوای تهران منتشر می شود

وقوع پدیده هایی چون اینورژن و پایداری هرچه بیشتر اتمسفر، موجب میشود تا غلظت آلاینده ها در شهر افزایش یابد. کاهش ضرایب انتشار خودروها و استفاده از استانداردهای انتشار اروپا کمک شایانی به کاهش آلودگی ناشی از وسایل نقلیه می کند.

پژوهش ها نشان داده اند که روزانه بالغ بر یک هزار و 192تن مواد آلاینده در هوای تهران منتشر می شود

پژوهشی درخصوص بررسی غلظت الیاف آزبست در هوای تنفسی مأموران راهنمایی و رانندگی درمیادین شهرتهران انجام شد. از الیاف آزبست در صنعت به عنوان عامل استحکام بخش، تقویت کننده و جلوگیری کننده از سایش و سوختی در تهیه انواع ورق و لوله، لنتهای ترمز، صفحه کلاچ، واشرها و عایق ها استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً، چیزی درحدود 60درصد از آلودگی لیفی هوای تنفسی شاغلانی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط به آزبست کریزوتایل (آزبست سفید)،20درصد متعلق به آکتینولیت و حدود20درصد نیز به لیف های غیرآزبستی تعلق دارد.

منبع عمده این آلودگی به ترتیب عبارتنداز: آزبست موجود در لنت ترمز و کلاچ خودروهای درحال حرکت، عایق های حرارتی و مواد ضدحریق.

در مطالعات به عمل آمده دردهه 1980 واوایل دهه1990 میلادی، معلوم شد که پیامدهای سوء عصبی- رفتاری سرب درغلظت هایی بسیار پایین تر ا ز آن چه پیشتر تصور می شد به وجود می آید و متأسفانه این غلظت از سرب به طور شایع در محیط به وجود می آید.

تحقیقات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که بین مونوکسیدکربن و آثار آن برسلامتی روابط معنا داری وجود دارد. البته جداسازی کامل آثار مونوکسیدکربن از سایرآلاینده های هوا کاری بسیار مشکل است. برای مثال، بچه های مبتلا به آسم در تایوان در معرض سطوح بالای آلودگی ترافیکی قرار گرفتند. بیشتر علائم تنفسی در بچه هایی مشاهده شد که در معرض مونوکسیدکربن و اکسید نیتروژن و ترکیب آن دو قرار گرفته بودند و نسبتاً این علائم در بچه هایی با در معرض قرارگیری پایینتر،کمتر بود.

پژوهش ها نشان داده اند که روزانه بالغ بر یک هزار و 192تن مواد آلاینده در هوای تهران منتشر می شود. بیشترین این آلاینده ها مربوط به اکسیدهای گوگرد با انتشار 695تن در هر روز است که بعد از آن به ترتیب اکسیدهای نیتروژن، منواکسیدکربن و هیدروکربن های سوخته نشده، عمده آلایندههای هوای تهران محسوب میشوند. بر این ارقام باید 16تن ذرات لاستیک و 7تن آزبست لنت ترمزها را در سال اضافه کرد.

همچنین معلوم شد که اگرچه بیش از 800 هزار واحد صنعتی مستقر در تهران سهم بزرگی در آلودگی این شهر دارند، 88درصد آلودگی هوای تهران ناشی از آلایندگی وسایل نقلیه است (بی نام،1387). در مطالعه ای هاتن موزر[6] (1995) نشان داد رابطه ای قوی بین مدت زمانی که کودکان در بیرون از منزل به سر می برند با میزان خطرپذیری و لذت بردن از زندگی در محیط پیرامون آن ها وجود دارد. دربررسی انجامشده درکشورکانادا روی 400نفر نشان داده شد کسانی که همهروزه فعالیت جسمانی داشته و به تفریحات ورزشی میپردازند به مراتب کمتر در معرض بیماری های قلبی- تنفسی و حتی روانی قرار می گیرند و مشخص شد که بین فعالیت جسمانی و کاهش شکایات مربوط به بیماری های جسمانی و روانی ارتباط وجود دارد.

نظرسنجی از مردم تهران درباره آلودگی هوا

آلودگى هوا به معناى مخلوط شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتى است که کیفیت هوا را کاهش مى دهند در شهرها، ماشین ها و اتوبوس ها، هواپیماها و نیز صنایع و ساختمانسازى ممکن است باعث آلودگى هوا شوند. اگزوز اتومبیل در شهرها آلاینده های متعددى را از خود خارج مىکند از جمله مونوکسیدکربن، دی اکسیدنیتروژن، دى اکسید گوگرد، ذرات معلق از جمله ذرات کوچک تر10 میکرومتر، بنزن،فرمالدئید، هیدروکربن های چندحلقه ای.

تحقیقات انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران حاکی است میزان این آلایندهها در شهر تهران 2/8 برابر استاندارد جهانی است. این معضل نیز هر سال به هنگام سردشدن هوا در فصل پاییز و زمستان بهدلیل شرایط پایدار هوا و پدیده وارونگی دما چندین بار مدارس تهران تعطیل شده و کارشناسان به طور مکرر از کودکان ، کسانی که مشکلات قلبی و تنفسی دارند، زنان باردار و سالمندان خواسته اند از منزل خارج نشوند.

در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و به دست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا به آگاهی شهروندان تهرانی از خطرات و عوارض آلودگی هوا و دستیابی به نظر پاسخ گویان در مورد عواملی که موجب آلودگی هوا در شهر تهران می شود دست یافت.

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1177نفر از مردم تهران به پرسش نامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد بهصورت تصادفی و براساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخ گویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

طرح نظرسنجی ، به منظور دست یافتن به آگاهی شهروندان تهرانی از خطرات، عوارض و عواملی که موجب آلودگی هوا در شهر تهران می شود به اجرا درآمده است. این نظرسنجی نشان داد بیشتر مخاطبان، هوای شهر تهران را بسیار خطرناک میدانند که بیشترین نقش را نیز وسایل نقلیه بر عهده دارند. هم چنین بیشتر پاسخ دهنده ها عامل افزایش بیماری های قلبی –تنفسی را آلودهبودن هوا عنوان کرده و بیان داشتهاند در روزهایی که هوا آلوده است بیرون نمی آیند. و از نظر پاسخ دهندگان آلودهترین مناطق شهر تهران را مناطق مرکزی و پاک ترین مناطق را مناطق شمالی شهرتهران می دانند.

نتیجه گیری

وجود رابطه ای محکم بین آلودگی هوا و به خطرافتادن سلامت انسانها و پلیس بارها در مطالعات مختلف نشان داده شده است . در شهرها، ماشین ها و اتوبوسها، هواپیماها و نیز صنایع و ساختمانسازى ممکن است باعث آلودگى هوا شوند. اگزوز اتومبیل در شهرها آلاینده های متعددى را از خود خارج مى کند از جمله مونوکسیدکربن، دیاکسید نیتروژن، دىاکسید گوگرد، ذرات معلق از جمله ذرات کوچکتر10 میکرومتر، بنزن، فرمالدئید، هیدروکربن های چندحلقه ای. علائمی از قبیل سرفه، کوتاه شدن تنفس، انقباض مجاری هوایی ، سردرد ، تنگی نفس ، اختلالات تنفسی ، تغییر گلبولهای قرمز خون ، التهاب حلق و گلو، تحریک چشم و آبریزش چشم میتواند نتیجه تماس با این آلاینده باشد. عکس العمل هر شخص به آلودگیها، بستگی به نوع آلودگی که آن شخص در معرض آن قرار گرفته و میزان و مدت قرارگیری وی در معرض آلودگی، وضعیت سلامتی و ژنتیکی او دارد. تحقیقات انجامشده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران حاکی است میزان این آلاینده ها در شهر تهران 2/8 برابر استاندارد جهانی است.

پلیس ها برای سالم ماندن چه کنند؟

درست است که نمی توان مانع ورود آلایندهها به بدن پلیسها شد، اما اقدامات ویژهای در بهداشت حرفه ای مطرح است که می توان با انجام آن ها، ازآلودگی احتمالی این افراد به انواع آلاینده ها کاست. این اقدامات می توان درسه گروه طبقه بندی کرد:

اقدامات مدیریتی: شامل به کارگیری نوبتکاری صحیح، تقسیم دوره ای افراد در مناطق آلوده وکاهش زمان کار.

اقدامات بهداشتی، مهندسی و پزشکی: در این دسته از اقدامات، پیشگیری از مواجهه این افراد با آلایندهها هدف اصلی است. با ساخت کیوسک های دارای هوای پاک یا نصب دستگاه های تصفیه هوا روی خودروهای پلیس می توان تماس با آلاینده ها را کاهش داد. همچنین با معاینات پزشکی دورهای، می توان نیروهای درمعرض خطر راشناسایی کرد و به موقع برای درمان یا در واقع برای پیشگیری ازگسترش مسمومیتاقدام کرد. همچنین با ارائه ماسک های تنفسی مناسب، میتوان از میزان ورود برخی آلاینده ها، به خصوص ذرات معلق، به سیستم تنفسی پلیس ها کم کرد. در این مرحله، آموزش رکن اصلی محسوب میشود و باید نکات بهداشتی و پزشکی درخصوص بیمای های ناشی از ورود آلاینده به بدن داده شود. برای پلیسهای کنترل ترافیک بهترین توصیه، البته برای محافظت در برابر ذرات معلق، استفاده از ماسک های کاغذی یک چهارم صورت یا ماسک های گرد و غبار است، رنگ این ماسکها اغلب سفید است. متاسفانه هیچ فیلتری نمی تواند مانع ورود مونواکسیدکربن به مجاری تنفسی شود، تنها راه برای محافظت افراد از مونواکسیدکربن، استفاده ازماسک های جریان هوای تازه است که بدون شک برای پلیس راهنمایی و رانندگی ممکن نیست.

اقدامات فردی: نیروهای پلیس باید آموزش ببینند که با رعایت برخی نکات، می توانند ازتأثیرآلودگیهای واردشده به بدنشان درطی یک نوبت کاری کم و به سلامت خود کمک کنند؛ به طور مثال با دوری از مصرف سیگار، استفاده صحیح و مناسب از ماسک تنفسی، مصرف میوه و سبزیجات مناسب، ورزش و خواب مناسب می توانند تأثیر آلاینده ها را خنثی کنند.

نویسندگان :سرهنگ حسین میرباقری و سرهنگ جعفرعلی قادری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

انتهای پیام/

20 / 20

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار