جدول بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۸/آمار بیشترین و کمترین

شنبه 8 دی 1397 - 09:27
کد مطلب: 991194
علوم پزشکی

جدول بودجه ۶۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سال ۹۸ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت منتشر شد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چهارم دی ماه ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس جداول کلان لایحه بودجه ۹۸ بودجه دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شد.

بیشترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته است. از میان دانشگاه های علوم پزشکی کمترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی اسفراین اختصاص دارد.

همچنین در میان دانشکده های علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر دارای بالاترین بودجه پیشنهادی و دانشکده علوم پزشکی خمین دارای کمترین بودجه پیشنهادی است.

جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال ۹۸ (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف نام دانشگاه بودجه مصوب ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی سال ۹۸

مبالغ به میلیون ریال است

۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹,۰۳۰,۳۷۰ ۳۸,۴۰۱,۰۵۸
۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹,۲۱۸,۷۳۹ ۳۰,۸۷۹,۷۹۰
۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸,۶۶۹,۲۶۱ ۲۸,۶۹۷,۴۲۸
۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸,۰۱۹,۷۲۹ ۲۷,۰۳۶,۴۹۳
۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶,۷۱۳,۰۴۵ ۲۵,۶۸۲,۴۲۸
۶ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۷,۶۶۵,۶۹۷ ۲۴,۸۸۲,۶۸۸
۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷,۷۳۹,۸۳۷ ۲۴,۴۵۴,۰۵۶
۸ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۶,۴۸۱,۹۹۱ ۲۰,۳۷۵,۶۹۴
۹ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۵,۲۳۹,۹۴۱ ۱۸,۸۹۲,۲۲۷
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۷,۰۷۳,۵۴۱ ۱۷,۲۹۱,۷۴۶
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵,۰۸۸,۱۵۶ ۱۵,۳۸۰,۹۴۳
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۶,۲۸۰,۰۸۷ ۱۵,۱۹۶,۳۶۸
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴,۲۲۵,۰۹۳ ۱۱,۴۲۵,۴۵۷
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۴,۱۲۳,۱۱۸ ۱۱,۱۴۳,۳۴۹
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۴,۰۵۱,۹۱۴ ۱۰,۸۰۰,۶۳۰
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۳,۵۲۶,۹۷۹ ۱۰,۵۴۷,۶۱۱
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۲,۵۲۱,۳۸۸ ۱۰,۴۹۵,۰۹۸
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴,۱۸۷,۵۰۳ ۱۰,۴۰۸,۷۸۴
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۳,۶۲۳,۳۵۰ ۱۰,۳۷۹,۶۲۴
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۳,۸۴۹,۳۸۹ ۱۰,۰۱۸,۶۱۲

ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف نام دانشگاه بودجه مصوب ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی سال ۹۸

۲۱ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳,۱۰۹,۰۵۶ ۹,۸۲۰,۰۰۴
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳,۲۳۵,۸۹۵ ۸,۱۴۰,۸۵۸
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۲,۷۲۳,۳۷۳ ۷,۸۲۶,۹۷۷
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۳,۰۵۳,۰۷۱ ۷,۳۲۴,۸۱۷
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۲,۸۴۳,۴۰۶ ۷,۲۵۸,۳۲۱
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲,۸۹۴,۵۴۲ ۷,۲۳۹,۳۹۸
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲,۶۸۳,۸۸۲ ۶,۹۴۷,۱۴۱
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۲,۵۸۹,۰۲۰ ۶,۴۳۶,۳۹۳
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی قم ۱,۹۲۵,۸۱۳ ۵,۸۸۴,۲۲۳
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱,۹۸۸,۴۴۰ ۵,۶۱۶,۷۴۳
۳۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲,۵۱۸,۱۴۹ ۵,۵۹۷,۲۴۸
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱,۲۸۱,۱۵۴ ۵,۳۹۹,۲۳۳
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱,۶۶۳,۹۶۲ ۴,۹۷۵,۰۴۳
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ۱,۹۰۰,۲۵۶ ۴,۷۹۳,۱۲۷
۳۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱,۶۳۸,۷۰۵ ۴,۵۱۵,۰۲۵
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۲,۰۷۵,۱۹۵ ۴,۵۱۰,۴۹۳
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱,۴۳۹,۹۸۲ ۴,۰۸۹,۷۳۲
۳۸ دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱,۷۲۹,۶۰۸ ۳,۸۹۹,۱۳۳
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱,۵۵۸,۹۵۸ ۳,۷۶۶,۷۵۷
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱,۳۳۰,۱۶۴ ۳,۰۸۳,۶۸۸
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۸۲۸,۴۵۱ ۳,۰۱۸,۹۹۲
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱,۵۲۱,۶۳۱ ۲,۹۵۳,۹۶۷
۴۳ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱,۱۲۱,۸۳۹ ۲,۷۹۲,۴۹۱
۴۴ دانشگاه علوم پزشکی بم ۷۱۶,۸۵۷ ۲,۳۹۵,۱۹۳
۴۵ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۸۶۳,۳۰۰ ۲,۲۹۴,۷۵۹
۴۶ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱,۱۹۳,۵۵۶ ۲,۲۸۲,۰۱۴
۴۷ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۶۵۶,۳۷۰ ۱,۶۹۳,۶۷۹
۴۸ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۷۲۵,۲۴۹ ۱,۴۳۴,۸۷۲
۴۹ دانشگاه علوم پزشکی اسفراین ۳۱۶,۸۷۲ ۸۱۷,۸۵۵

ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف نام مراکز و دانشکده ها بودجه مصوب ۱۳۹۷ بودجه پیشنهادی سال ۹۸
۵۰ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ۶۳۴,۳۲۶ ۴,۵۴۵,۷۲۱
۵۱ دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ۱,۸۲۶,۸۵۷ ۵,۵۳۹,۹۴۸
۵۲ دانشکده علوم پزشکی نیشابور ۸۴۵,۵۶۳ ۲,۷۴۲,۴۹۶
۵۳ دانشکده علوم پزشکی لارستان ۸۷۰,۲۸۷ ۲,۴۲۶,۶۸۳
۵۴ دانشکده علوم پزشکی مراغه ۵۳۳,۴۶۵ ۱,۹۱۱,۰۶۸
۵۵ دانشکده علوم پزشکی خوی ۵۶۶,۳۴۸ ۱,۸۹۰,۳۹۹
۵۶ دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۶۰۵,۷۶۵ ۱,۶۰۳,۹۴۲
۵۷ دانشکده علوم پزشکی تربت جام ۳۴۸,۳۰۵ ۱,۴۶۳,۱۳۹
۵۸ دانشکده علوم پزشکی ساوه ۵۳۶,۷۹۴ ۱,۳۸۰,۸۰۹
۵۹ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۵۶۳,۴۲۷ ۱,۳۰۳,۴۸۸
۶۰ دانشکده علوم پزشکی شوشتر ۳۳۹,۷۲۶ ۹۵۷,۹۴۶
۶۱ دانشکده علوم پزشکی گراش ۳۱۸,۵۷۲ ۸۵۰,۶۹۹
۶۲ دانشکده علوم پزشکی سراب ۲۴۱,۹۲۸ ۷۵۱,۹۴۲
۶۳ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ۳۱۷,۲۰۵ ۶۹۵,۰۳۴
۶۴ دانشکده علوم پزشکی خلخال ۲۴۹,۸۸۰ ۶۵۹,۷۹۶
۶۵ دانشکده علوم پزشکی خمین ۲۶۸,۳۱۰ ۵۶۱,۴۳۷
انتهای پیام/
31 / 31

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار