mehdi shahabi ایسکانیوز | مادران آسمانی

مادران آسمانی

نام عکاس: عسگری - بدرخانی
زمان انتشار: شنبه 26 بهمن 1398 14:19

زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی را به جامعه بفرستد که از برکتشان یک جامعه، بلکه جوامع به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند. امروزه عموما زنان هم در درون خانه و هم بیرون از خانه تلاش مضاعف خود را برای ساختن فردای بهتر فرزندان می کنند . تلاش روزانه ای که بعد از کار بیرون در درون خانه شروعی دوباره دارد،تا نقش مادری برای تربیت فرزندان موفق در اینده کامل تر شود ،آنها برای به ثمر رساندن فرزندشان از هیچ تلاشی ای مضایقه نمی کنند، و اینجاست که می توان واژه مادر را به درستی معنا کرد واژه مادر در بر گیرنده خوبی ها، مهر و عطوفت، فداکاری، از خود گذشتگی و تمام معانی مثبتی است که در جهان وجود دارد. موجودات بی نظیری که بزرگ ترین رسالت آن ها در زندگی عشق ورزیدن به فرزندانشان است.

شماره گزارش: 1060942

درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات در سایت |