mehdi shahabi ایسکانیوز | روزهای گنگ بازار ارز - خیابان فردوسی تهران

روزهای گنگ بازار ارز - خیابان فردوسی تهران

نام عکاس: هه ژار ظاهری
زمان انتشار: سه‌شنبه 10 مهر 1397 14:32

بازار ارز از ظهر دیروز دچار نوسان شد و همین امر مردم را به قصد فروش به بازارهای سراسر کشور روانه کرد. اما کارشناسان بر این باورند که ورود غیر علمی مردم به بازار کنونی ارز برای فروش هیجانی ارزهای خانگی ، اشتباهی اقتصادی و لطمه زننده است. چراکه سقوط هیجانی ارز بازگشت و اوج گیری دوباره آن را در پی خواهد داشت.

شماره گزارش: 972175

درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات در سایت |