در پیاده‌روی اربعین‌تان برایمان از مسیری که می‌روید بگویید، از تفاوت‌هایی که می‌بینید، از اشتراکاتی که در پشت تفاوت‌های ظاهری پنهان شده، از اشتیاق نگاه میزبان و از شوق زائر برای رسیدن به مقصد. از اتفاقاتی بگویید که شاید در هیچ زمان و مکان دیگری نتوانید تجربه‌شان کنید. از چیزی که این سفر را جور خاصی به‌یادماندنی و تکرارنشدنی می‌کند و باعث می‌شود این روزهای سال، هر جایی که هستید و به هر کاری که مشغولید، یاد کوله‌پشتی‌تان بیفتید و هوای رفتن کنید، هوای بودن در مسیر اربعین. موضوع: اربعین حسینی، تفاوت‌ها و اشتراکات فرهنگی، قومی و زبانی جنس ارتباطات مردمی در مسیر حسینی وحدت و اقتدار شیعه و بروز آن در اربعین اربعین حسینی؛ مقدمه‌ی ظهور