آسیب های ناشی از نزاع

فقط در سه ماه اول سال در تهران؛

نزاع ۲۵ هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه امسال ۲۵ هزار و ۷۴۹ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند.

مراجعه 6708 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

درفروردین ماه سال جاری 6 هزار و708نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 درصدافزایش یافته است.

مراجعه بیش از100 هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در12 ماه سال گذشته،101 هزار و281نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 96، 8درصدافزایش یافته است.

مراجعه بیش از85 هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در10 ماه نخست سالجاری 85 هزارو318نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9درصدافزایش یافته است.

افزایش 7 درصدی مراجعه کنندگان «نزاع» به پزشکی قانونی تهران

در9 ماه نخست سال‌جاری 76 هزار و387 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال نودوشش7درصدافزایش یافته است.

در 5 ماه اول سال جاری،

بیش از 44 هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند

در5 ماه نخست سالجاری 44 هزارو389نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 5 درصدافزایش یافته است.

مراجعه بیش از 60 هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران/کاهش 9درصدی مراجعان

درهشت ماه نخست امسال 64 هزار و 231 نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 95 ، 9درصدکاهش یافته است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار