آموزشگاه‌های آزاد

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش :

آموزش جزو تکالیف دولت است /کتاب ها کمک درسی ساماندهی می شوند ؟

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال آینده استانداردهایی برای کتبی کمک درسی که می‌خواهد وارد مدارس مقطع متوسطه شود از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پیش‌بینی خواهد شد.

نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور:

در تهران 950 آموزشگاه غیرمجاز داریم

نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور با بیان اینکه 11 هزار و 300 آموزشگاه علمی در سراسر کشور داریم گفت: در تهران 912 آموزشگاه مجاز و 950 آموزشگاه غیرمجاز داریم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار