آینده پژوهشی

انتخاب مدیر دیگری از وزارت نیرو از طریق فراخوان؛

مدیرکل جدید دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو معرفی شد

وزیر نیرو با صدور حکمی اسماعیل مقصودی را به عنوان مدیرکل جدید دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو معرفی کرد.

اعطای اعتبار علمی پژوهشی به فصلنامه "آینده پژوهی مدیریت"علوم و تحقیقات

فصلنامه "آینده پژوهی مدیریت" وابسته به دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات از کمیسیون نشریات علمی کشور، رتبه علمی پژوهشی کسب کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی مصداق کامل اصل 44 قانون اساسی است/ درخواست قیاس بیطرفانه وضع فعلی دانشگاه آزاد و سایر موسسات آموزش عالی

محمد دست پیشه با بیان اینکه چند ماه پیش گروه تلگرامی اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی را ایجاد کرده ایم گفت: این گروه با هدف پیگیری مطالبات اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار