احساس درد

دانشمندان خبر دادند؛

کشف ناحیه خاموش‌کننده حس درد در مغز

دانشمندان ناحیه‌ای از مغز موش را پیدا کردند که احساس درد را خاموش می‌کند.

احتمال بروز عوارض تتو تا 15 سال بعد!

محققان با انجام یک پژوهش دریافتند که ذرات کوچک و سمی موجود در مواد تتومی‌توانند حرکت کرده و به غدد لنفاوی برسند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار