احساس مثبت

تاثیر احساس مثبت کاذب در محیط کار چیست؟

محققان اعلام کردند که ایجاد احساس مثبت کاذب برای کارمندان دارای مضرات بیشتری نسبت به فواید آن است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار