اختلالات خونی

ژن درمانی روش جدید درمان اختلالات خونی

ژن درمانی وعده های بسیار زیادی را به علم پزشکی داده است. اگر بتوانیم به طور ایمن DNA خودمان را تغییر دهیم، می توانیم بیماری هایی را که از اجدادمان به ما منتقل کرده اند، حذف کنیم.

در هر 10 میلیون نفر یک نفر دارای گروه خونی بسیار نادراست/گروه‌های خونی نادر کدام ها هستند

وقتی از کسی می‌پرسیم گروه خونی‌اش چیست، انتظار داریم در جواب سوالمان یکی از گروه‌های خونی A، B، AB یا Oرا بشنویم، اما خیلی‌ها هستند که گروه خونی شان در زمره هیچ‌کدام از این گروه‌های خونی قرار نمی‌گیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار