ارزش های انقلابی

مدیرعامل سابق خبرگزاری آنا:

ارزش های انقلابی را در تولید محتوا و انتشار اخبار حاکم کردیم

مدیرعامل سابق خبرگزاری آنا گفت: من در این مدت آنچه در توان داشتم در حوزه کارحرفه ای درخبرگزاری انجام دادم و خدا را شکر می کنم که ادامه کار را تحویل برادرذجوان، انقلابی، پرنشاط و مهمتر از آن متخصص تحویل می دهم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل خبر داد:

تحصیل بیش از 27 درصد دانشجویان استان اردبیل در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل از تحصیل 4/27 درصد دانشجویان استان و فعالیت 2/37 درصد هیأت علمی استان در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار