ارگان های بدن

ارتباط ساعت بیولوژیکی کبد و بیماری ها

دانشمندان یک ساعت بیولوژیکی جدید در سلول های کبدی پیدا کرده اند که به حفظ وظایف ارگان های کلیدی کمک می کند.

آیا مار می تواند پا داشته باشد؟

آیا مار می تواند پا داشته باشد؟ در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ این سوالات ممکن است شگفت انگیز به نظر برسند اما با پیشرفت در زمینه زیست شناسی درک بیشتری در مورد چگونگی و سازماندهی ارگان های بدن به دست آمده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار