اسماعیل حاکمی

اسماعیل حاکمی دار فانی را وداع گفت

دکتر اسماعیل حاکمی استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دار فانی را وداع گفت.

نظرسنجی

نظرتان در خصوص برگزاری نمایشگاه مطبوعات چیست؟اخبار پر بازدید

آخرین اخبار

آرشیو