اسناد علمی و کتابخانه های دانشگاه آزاد

در راستای چابک سازی ستاد مرکزی دانشگاه آزاد؛

حوزه اسناد علمی و امور کتابخانه‌ها به کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات منتقل شد

حوزه اسناد علمی و امور کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای چابک سازی ستاد مرکزی و پیرو مصوبه هیأت رئیسه به کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات منتقل شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار