اشرف بروجردی عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شد

اشرف بروجردی عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شد

رییس جمهور در حکمی "اشرف بروجردی" را به عنوان «عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده» منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار