افتتاح مقطع اول دبیرستان پسرانه سما تویسرکان

افتتاح مقطع اول دبیرستان پسرانه سما تویسرکان

مصطفی حسامی ارشد مدیر مجتمع سمای تویسرکان در رابطه با گسترش فعالیت این مجتمع آموزشی وابسته به واحد تویسرکان از افتتاح مقطع اول دبیرستان پسرانه سما تویسرکان خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار