افزایش حجم تردد خودروها

هوای تهران در مرز آلودگی

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 95 قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار