افزایش سیگنال

مدیرعامل یک شرکت نانویی خبر داد؛

ساخت دستگاه تشخیص سریع حمله قلبی ایرانی

مدیرعامل یک شرکت نانویی از ساخت نمونه اولیه دستگاه تشخیص سریع حمله قلبی در کشور خبر داد و گفت: این دستگاه که در آن از گرافن به عنوان بستری برای افزایش سیگنال و نیز حساسیت استفاده شده، ابعاد کوچکی داشته و قابل حمل است.

تکنولوژی برای مشاهده سلول هایی که می سوزند

دانشمندان تکنولوژی ارائه دادند که به وسیله آن می توان فرآیند سوختن نرون ها را در قسمت های قابل دسترس مشاهده کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار