الاهرام مصر

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به مطالب قابل تاملی اشاره کردند که در زیر به گزیده ای از آنها اشاره می شود.

بررسی رسانه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به مطالب قابل تاملی اشاره کردند که در زیر به گزیده ای از آنها اشاره می شود.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در شماره های روز گذشته خود به مهمترین مسائل خاورمیانه مانند آینده لبنان بعد از انتخابات این کشور، تحولات اخیر در عراق، سودان و اردن اشاراتی داشته اند. در زیر به برخی از یادداشت های مهم منتشر شده در این روزنامه ها و نکات ذکر شده در آنها می پردازیم.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های دنیای عرب، امروز مطالب متنوعی را در سرمقاله های خود بررسی کرده بودند که در زیر برخی از آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در یادداشت و مقالات امروزشان مساله سوریه و حمله اخیر آمریکا و همچنین حضور ایران و روسیه را در این کشور، از نگاه خاص نویسندگان شان مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.

تاملی بر یادداشت های روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود، یادداشت هایی با موضوعات خروج آمریکا از سوریه و همچنین راهپیمایی بازگشت که به تحولات اخیر نوار غزه اشاره دارد به رشته تحریر درآوردند که گزیده ای از این مقالات و یادداشت ها را در ادامه می خوانید.

بررسی تحولات خارجی در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به بررسی موضوعات روز خاورمیانه از دیدگاه نویسندگان شان پرداخته اند. سرمقالات برخی از این روزنامه ها را بررسی کرده ایم که چکیده آنها را در زیر می خوانید.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه  های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به دیدگاه های نویسندگان شان در موضوعات متفاوت و متنوعی اشاره داشته اند.در زیر برخی از این روزنامه ها را بررسی کرده ایم که چکیده سرمقاله هایشان را می خوانید.

سیری در سرمقاله های روزنامه های عرب زبان

روزنامه  های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به دیدگاه های نویسندگان شان در موضوعات متفاوت و متنوعی اشاره داشته اند.در زیر برخی از این روزنامه ها را بررسی کرده ایم که چکیده سرمقاله هایشان را می خوانید.

الاهرام:

تحریم‌ها، ایران و روسیه را علیه آمریکا متحد کرد

روزنامه الاهرام مصر تاکید کرد، تحریم‌های آمریکا از یک سو رقبا و دشمنانش را در جبهه واحد و قدرتمندی قرار داده و از سوی دیگر با بیش تر کردن شکاف در داخل دولت آمریکا، آن را در برابر مردم و جهان در تنگنا گذاشته است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار