الدستور اردن

تاملی بر یادداشت های تحلیلی روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در شماره های منتشر شده روز گذشته خود به بررسی مسائل مهم منطقه ای و بین المللی پرداخته اند که گزیده این مطالب در زیرآمده است.

تاملی بر رسانه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های خود به مطالب قابل تاملی اشاره کرده بودند که در زیر گزیده ای از آن ها را می خوانیم.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به مطالب قابل تاملی اشاره کردند که در زیر به گزیده ای از آنها اشاره شده است.

بررسی رسانه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به مطالب قابل تاملی اشاره کردند که در زیر به گزیده ای از آنها اشاره می شود.

بررسی گزیده ای از مقالات روزنامه های عرب زبان درباره حمله اخیر آمریکا به سوریه

با توجه به حمله اخیر آمریکا ، فرانسه و انگلیس به سوریه و حمله موشکی ناموفق آن ها به برخی از پایگاه های نظامی و مراکز تحقیقاتی _ پژوهشی این کشور، روزنامه ها و یادداشت نویسان برخی از روزنامه های عرب زبان به تحلیل این مساله از دیدگاه خودشان پرداختند.

تاملی بر یادداشت های روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود، یادداشت هایی با موضوعات خروج آمریکا از سوریه و همچنین راهپیمایی بازگشت که به تحولات اخیر نوار غزه اشاره دارد به رشته تحریر درآوردند که گزیده ای از این مقالات و یادداشت ها را در ادامه می خوانید.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه  های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به دیدگاه های نویسندگان شان در موضوعات متفاوت و متنوعی اشاره داشته اند. در زیر برخی از این روزنامه ها را بررسی کرده ایم که چکیده سرمقاله هایشان را می خوانید.

سیری در روزنامه های عرب زبان

برخی از نویسندگان عرب زبان موضوعات مهمی از تحولات در کشورهای عربی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. در این میان موضوعاتی مانند تحولات سوریه ، دیدار محمد بن سلمان از مصر و همچنین دیدار پادشاه اردن از هند و اهمیت آن و تداوم حضور داعش در عراق و سوریه از سوی این نویسندگان مورد ارزیابی قرار گرفته و از منظر خودشان نکات قابل توجهی را بیان نموده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار