الرای مدیا

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در شماره های منتشر شده خود در روز گذشته به تحلیل و بررسی مطالب مهمی پرداخته بودند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

تاملی بر یادداشت های تحلیلی روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در شماره های منتشر شده روز گذشته خود به بررسی مسائل مهم منطقه ای و بین المللی پرداخته اند که گزیده این مطالب در زیرآمده است.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در شماره های منتشر شده روز گذشته خود به بررسی مسائل مهم منطقه ای و بین المللی پرداخته اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در شماره های منتشره روز گذشته خود به مسائل متنوع بین المللی و منطقه ای پرداخته اند که در ادامه به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

بررسی روزنامه های عرب زبان

نویسندگان عرب زبان نگاه متفاوتی نسبت به تحولات منطقه ای و بین المللی و حتی درونی کشورشان دارند. از این رو، در برخی از رسانه ها این نگاه متفاوت انعکاس یافته است که در زیر به بررسی برخی از آن هامی پردازیم .

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه  های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به دیدگاه های نویسندگان شان در موضوعات متفاوت و متنوعی اشاره داشته اند.در زیر برخی از این روزنامه ها را بررسی کرده ایم که چکیده سرمقاله هایشان را می خوانید.

سیری در سرمقاله های روزنامه های عرب زبان

روزنامه  های عرب زبان در سرمقاله های امروز خود به دیدگاه های نویسندگان شان در موضوعات متفاوت و متنوعی اشاره داشته اند.در زیر برخی از این روزنامه ها را بررسی کرده ایم که چکیده سرمقاله هایشان را می خوانید.

تاملی برتحولات منطقه از نگاه نویسندگان عرب زبان

برخی از نویسندگان روزنامه های عرب زبان مهمترین تحولات مربوط به کشور های عربی و اسلامی را ازنگاه خود مورد بررسی قرار داده اند. در این میان، مسایلی مانند" انتقال سفارت آمریکا به قدس ،تفاهم نامه هسته ای ایران ،دیدار حریری از عربستان و آینده اردوغان و تعاملش با کشورهای اروپایی "مورد اهتمام بوده است .در ذیل به دیدگاه برخی از این نویسندگان اشاره می شود.

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های جهان عرب روز گذشته طیف متفاوتی از موضوعات، از مصر تا ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده اند که در زیر به چندین مورد از آنها اشاره می کنیم .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار