الرای کویت

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در شماره های منتشره روز گذشته خود به مسائل متنوع بین المللی و منطقه ای پرداخته اند که در ادامه به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

بررسی روزنامه های عرب زبان

نویسندگان عرب زبان نگاه متفاوتی نسبت به تحولات منطقه ای و بین المللی و حتی درونی کشورشان دارند. از این رو، در برخی از رسانه ها این نگاه متفاوت انعکاس یافته است که در زیر به بررسی برخی از آن هامی پردازیم .

سیری در روزنامه های عرب زبان

روزنامه های عرب زبان در یادداشت و مقالات امروزشان مساله سوریه و حمله اخیر آمریکا و همچنین حضور ایران و روسیه را در این کشور، از نگاه خاص نویسندگان شان مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.

بررسی  روزنامه های عرب زبان 

روزنامه های عرب زبان در شماره امروز خود با اشاره به برگزاری کنفرانس سران و وزرای خارجه کشورهای عربی در عربستان آن را مورد نقد قرار دادند. از نظر آنها این کنفرانس، همانند گذشته نتیجه ای برای جهان عرب و حل مشکلات موجود در آن ندارد. در زیر به دیدگاه برخی از نویسندگان این روزنامه ها در این خصوص اشاره می شود.

تاملی برتحولات منطقه از نگاه نویسندگان عرب زبان

برخی از نویسندگان روزنامه های عرب زبان مهمترین تحولات مربوط به کشور های عربی و اسلامی را ازنگاه خود مورد بررسی قرار داده اند. در این میان، مسایلی مانند" انتقال سفارت آمریکا به قدس ،تفاهم نامه هسته ای ایران ،دیدار حریری از عربستان و آینده اردوغان و تعاملش با کشورهای اروپایی "مورد اهتمام بوده است .در ذیل به دیدگاه برخی از این نویسندگان اشاره می شود.

توضیح بخش تجاری سفارت ایران در کویت درباره خبر روزنامه الرای کویت

بخش تجاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، اعلام کرد: ضوابط جدید پهلوگیری لنج ها در بندر دوحه یک بخشنامه عمومی بوده و شامل همه لنج‌هایی است که وارد بندر دوحه کویت می شوند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار