المپیاد ورزشی دانشجویان پسر علوم پزشکی بهشتی

با حضور رئیس دانشگاه؛

تقدیر از نام آوران بهشتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دومین نشست هم اندیشی با جوانان بهشتی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز ۱۲ آبان ماه برگزار می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار