اهتزاز اولین پرچم سلامت شناگاههای کشور

15تیر ؛ اهتزاز اولین پرچم سلامت شناگاه های کشور

در کشور اولین پرچم سلامت شناگاههای کشور که نشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را بر خود دارد ، پنجشنبه 15 تیر به اهتزاز درمی آید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار