اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی

به ریاست دکتر فرهاد رهبر:

اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی از دور جدید آغاز بکار کرد

اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی از دور جدید به ریاست دکتر فرهاد رهبر در سازمان مرکزی دانشگاه آغاز بکار کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار