اکسی‌کدون

ترامادول، پدر تشنج ایران/نظام دارویی، نشتی دارد

توزیع داروی شبه مخدر "اکسی کدون" که به عنوان مسکن استفاده می‌شود، همچنان واکنش‌ درمانگران اعتیاد را به دنبال دارد...

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار