ایرج عربی

جانبازان و ایثار گران بخوانند/جزییات ارایه خدمات درمانی به ایثارگران

مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: از نظر خدمات درمانی، هیچ جانباز یا ایثارگری وجود ندارد که نیازمند درمان تخصصی باشد که به آنها ارائه نشود، در واقع همه ایثارگران از خدمات درمانی مناسب برخوردارند.

جانبازان و ایثار گران بخوانند/مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران

مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: از نظر خدمات درمانی، هیچ جانباز یا ایثارگری وجود ندارد که نیازمند درمان تخصصی باشد که به آنها ارائه نشود، در واقع همه ایثارگران از خدمات درمانی مناسب برخوردارند.

108مورد جراحی و ویزیت توسط پرفسورمهدیان انجام شد

مدیرکل درمان بنیاد شهید و امورایثارگران ازانجام 11عمل جراحی و 97 مورد ویزیت و مشاوره درمانی برای خانواده‌ های شهدا و جانبازان توسط پروفسور حسین مهدیان خبر داد.

نارضایتی برخی جانبازان از خدماتی درمانی را می پذیریم/10 هزار میلیارد ریال به بیمه بدهی داریم

مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: بنیادشهید برای ارائه خدمات درمانی به جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا از هیچ کوششی دریغ نمی کند اما نارضایتی برخی از این افراد را نیز می پذیریم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار