ایزوکرونیک

تهیه اطلس و نقشه ایزوکرونیک کشور توسط محققان دانشگاه بیرجند

قرارداد تحقیقات تهیه اطلس و نقشه ایزوکرونیک کشور بین دانشگاه بیرجند و پژوهشگاه نیرو منعقد شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار