ایکس 59

عصرفضا آغاز می شود؟

تحقق آرزوی سفر ما فوق صوت

یک شرکت آمریکایی با همکاری ناسا، تولید هواپیمای مسافربری ما فوق صوت ایکس 59 را آغاز کرده که سرعت آن به بیش 1500 کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار