بازدید از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گرگان

بازدید اعضای هیات علمی واحد علی آباد کتول از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

استادان هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در راستای ایجاد زمینه های مناسب به منظور بهره گیری از توانمندی‌های علمی و پژوهشی طبق تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان گلستان از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گرگان بازدید کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار