بافت آسیب دیده

توسط تیمی از محققان سلول‌های بنیادی انجام شد؛

استفاده از سلول های بنیادی برای مدیریت درد

آسیب عصبی منجر به دردهای نوروپاتیک مخرب می شود و برای اغلب بیماران، درمان موثری وجود ندارد.

کاهش آسیب عضلات قلب پس از حمله قلبی

محققان برچسب جدیدی طراحی کردند که مستقیما روی قلب قرار گرفته و موجب کاهش میزان کشیدگی عضلات قلب پس از بروز حمله قلبی می‌شود.

توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس:

نانوداربست‌ها برای ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده ساخته شد

محققان دانشگاه تربیت مدرس در فاز آزمایشگاهی داربست‌هایی را عرضه کردند که قادر به کشت طولانی‌مدت سلول‌های بنیادی است و از آن می‌توان در ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده استفاده کرد.

استفاده از پزشکی بازساختی در درمان قطعی بیماری ها

دبیر علمی سومین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی گفت: با کمک پزشکی بازساختی می توان به درمان قطعی بیماری هایی پرداخت که با همان ابزار بدن به طور طبیعی در ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده مورد استفاده قرار می‌دهد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار