بافت بیولوژیک

روشی جدید برای تمایز سلول های بنیادی پرتوان به استخوان

سال هاست که محققان بدنبال راهی برای تمایز موثر سلول های بنیادی به سلول ها و بافت های هدف و دلخواه از طریق دستکاری محیط آن ها هستند.

تولید پلاستیک چندبار مصرف

دانشمندان موفق به تولید نوعی از پلاستیک شدند که در سطح مولکولی شکسته و دوباره به شکل، بافت و رنگ دیگری تبدیل می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار