بخشودن قاتل

عفو قاتل بعد از ٣ بار رفتن پای چوبه‌دار

گذشت اولیای ‌دم از قصاص مردی که به قتل دوستش متهم شده ‌بود، او را چنان تحت‌تأثیر قرار داد که اعلام کرد، بعد از آزادی از زندان، می‌خواهد سفیر صلح و دوستی شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار