بر خورد با فساد

رد مال ۱۱۰۰ میلیاردی باقری درمنی/نقش برخی تصمیمات در بروز فساد

دادستان تهران گفت: مبلغ ریالی قیرهای اخذ شده از سوی باقری درمنی ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که با احتساب بدهی‌های درمنی به بانک‌ها این فرد باید ۱۱۰۰ میلیارد تومان رد مال کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار