برج آتی ساز

خودکشی دختر جوان از طبقه 16 برج آتی ساز

دختر جوان که در تصمیمی وحشتناک تصمیم به خودکشی گرفته بود، بامداد امروز از طبقه ۱۶ یکی از برج های آتی ساز خود را به پایین پرتاب کرد.

مشکل روحی علت خودکشی دختر جوان دربرج آتی ساز

انگیزه خودکشی دختر جوانی که خود را از طبقه ششم برج آتی ساز به بیرون پرتاب کرد؛ مشکل روحی و روانی گزارش شده است.

خودکشی یک دختر در برج آتی ساز

دختر جوان با پرت کردن خود از برج آتی ساز خودکشی کرد.

رمز گشایی از قتل مرد 55 ساله در شهرک آتی ساز

 تحقیقات جنایی برای رمز گشایی از قتل مرد 55 ساله در شهرک آتی ساز آغاز شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار