برداشت گل محمدی

برداشت 3۱۰ کیلوگرم گل محمدی از اولین مزرعه تحقیقاتی گل واحد دهاقان

برداشت محصول گل‌محمدی از اولین مزرعه تحقیقاتی این واحد دانشگاهی به پایان رسید.

برداشت ۳ تُن گل محمدی از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از برداشت ۳ تُن گل محمدی از دو هکتار اراضی مزرعه آموزشی و تحقیقاتی این واحد دانشگاهی خبر داد.

آغاز برداشت گل محمدی از مزرعه تحقیقاتی واحد مرودشت

برداشت گل محمدی از ۱۵ هکتار مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت آغاز شد.

با همکاری پایگاه های بسیج شهرستان؛

آغاز برداشت و فرآوری گل محمدی از ۲ هکتار مزرعه نمونه دانشگاه آزاد فردوس

برداشت وفرآوری گل محمدی از دو هکتار مزرعه نمونه دانشگاه آزاداسلامی واحد فردوس با همکاری پایگاه های بسیج شهرستان شروع شد.

آغاز برداشت گل محمدی از مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از برداشت 2 تن گل محمدی از یک هکتار اراضی مزرعه آموزشی و تحقیقاتی این واحد دانشگاهی خبر داد.

برداشت 200 کیلوگرم گل محمدی از اراضی واحد میانه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از برداشت 200 کیلوگرم طلای معطر (گل محمدی) در نخستین برداشت از اراضی این واحد دانشگاهی خبر داد.

شروع برداشت گل محمدی از گلستان واحد بروجن برای اولین بار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن از نخستین برداشت گل محمدی از گلستان این واحد خبر داد.

برداشت گل محمدی از اراضی دانشگاه آزاد اسلامی بافت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت از ادامه برداشت گل محمدی از اراضی این واحد دانشگاهی خبر داد و بر توسعه آن تاکید کرد.

<