بردگان خانگی

ایسکانیوز بررسی می کند

دولت انگلیس ناقض یا حامی حقوق بشر!؟

انگلیس یکی از ناقضان حقوق بشر در دنیا است، این در حالی است که برای سایر کشورها در نقش حامیان پروپاقرص حقوق بشر وارد می شود و جالب تر اینکه به خود اجازه می دهد به این بهانه در امور داخلی کشورها از جمله ایران دخالت کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار