برنامه ریزی شهری واحد بیضا

برای نخستین بار در دانشگاه آزاد اسلامی بیضا:

دفاع از نخستین پایانامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری

نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری توسط فریده کریمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا برگزار شد

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار